On liikenneinvestointien aika

Kirjoituksia

Kokoomus sai viikonvaihteessa Alexander Stubbista puheenjohtajan, jonka poliittiset linjaukset ovat erittäin oikeistolaisia. Minihallitusneuvotteluissa pöydän toisella puolella istuu valtiovarainministeri ja demareiden uusi puheenjohtaja Antti Rinne, joka on niittänyt mainetta piinkovana neuvottelijana. Odotettavissa on neuvottelut jotka saattavat vaatia useamman päivän. Molemmilla osapuolilla on omat tavoitteensa ja lisävärin siihen antaa pienpuolueet, jotka pyrkivät saamaan hallitusohjelmaan jotain heille tärkeää.

Valtiovarainministeri Antti Rinne on kertonut ajavansa kasvu- ja työllisyysohjelmansa mukaisia muutoksia minihallitusneuvotteluihin. Linjaus on oikea, koska Suomi tarvitsee taloutta tukevia piristysruiskeita. Kun Euroopan keskuspankki päätti laskea pankkien talletuskoron negatiiviseksi, on tämä nähtävä sellaiseksi viestiksi, että Euroopan talouskriisi ei ole vielä suinkaan ohi. Nyt on elvyttävän eurooppalaisen talouspolitiikan aika, joka synnyttää tärkeää työtä myös suomalaisille.

Liikennehankkeet ovat parasta elvytystä ja teollisuutemme talouden tukemista. Tarvitsemme jatkossakin sekä toimivia pääväyliä että alue- ja paikallistiestöä, jotka pystyvät kantamaan myös elinkeinoelämän tarpeita vastaavat raskaat kuormat. On tärkeää, että maamme liikenneverkko pidetään laadukkaana, jotta hyvällä liikenneverkolla ja toimivilla kuljetusketjuilla pystytään kompensoimaan Suomen maantieteellisestä sijainnista vientiteollisuudelle aiheutuvia kilpailurasitteita. Perusväylän kunnossapidossa on kysymys myös liikenneturvallisuudesta, jossa on aina kehitettävää.

Valitettavasti Suomen tiestö rapautuu ja olemme rahapulan vuoksi vajoamassa takaisin sorakauteen. Useissa maakunnissa on teitä, jotka pitäisi nopeasti kunnostaa ja uudelleenpäällystää. Nyt näitä teitä odottaa rahapulan vuoksi kuitenkin toisenlainen kohtalo. Uudelleen päällystämisen sijaan teitä ollaan palauttamassa 60-luvun soraränneiksi. Myös jokavuotiset nopeusrajoitukset useiden satojen kilometrien matkalta rautateillä, kaipaa välitöntä korjausta.

Liikenneväylien korjausvelan määrästä esitetyt arviot vaihtelevat 2 miljardista eurosta jopa 2,5 miljardiin euroon. Korjausvelan määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, kun väylien raskaat rakenteet, kuten sillat, ehtivät rapistua riittävän huonoon kuntoon tarvittavien ylläpitokorjausten puutteessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta on todennutkin, että väylien kunnon heikentyminen johtaa tilanteeseen, jossa ei pystytä enää toteuttamaan suunnitelmallisia parannustoimia ja rahoituksen kohdentamista, koska käytettävissä oleva raha menee olennaiselta osin välitöntä toteuttamista edellyttäviin korjaustoimenpiteisiin.

Nyt on viimeinen hetki kääntää rattia ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet maamme liikenneväylien hyväksi. On hyvä, että Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut parlamentaarisen työryhmän kartoittamaan vaihtoehtoja liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Työryhmä laatii yhteisen tilannekuvan liikenneverkkojen tilasta ja tekee ehdotuksen perusväylänpidon ja liikenneverkon kehittämisen tarkoituksenmukaisesta rahoitustasosta pitkällä aikavälillä. Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa, että työryhmän toimeksianto on erityisen tärkeä liikenteen tulevaisuuden kannalta.