Oppisopimuskoulutuksen epäkohdat korjattava pikaisesti

Kirjoituksia

Kansanedustaja Raimo Piirainen teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä, koska oppisopimuksia on keskeytetty ja purettu merkittävästi.
– Hallituksen toimettomuus tukea työllisyyttä on vauhdittanut nuorten työttömyyden kasvua. Oppisopimuskoulutusten keskeyttämiset ja purkamiset ovat seurausta hallituksen työllisyyttä syrjivästä elvytyspolitiikasta, Piirainen toteaa.

Vastauksessaan kansanedustaja Piiraisen kysymykseen opetusministeri Henna Virkkunen ilmoittaa, että opetusministeriö on perustanut 4.12.2009 valmisteluryhmän oppisopimuksien laadun kehittämiseen. Valmisteluryhmän tavoitteena on lisätä ja kehittää yhdenmukaisia käytäntöjä oppisopimuskoulutuksen laadun varmistamiseksi. Valmistelutyö on tarkoitus tehdä tiiviissä yhteistyössä oppisopimuskoulutuksen järjestäjiä edustavan yhdistyksen sekä työelämän valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus on myös työn alla ja tässä yhteydessä selvitetään työnantajille maksettavien koulutuskorvausten määräytymisperusteita.

– Oppisopimuksen lomauttamisessa ongelmaksi muodostuu se, että keskeytyksen aikana opiskelija ei ole oikeutettu työttömyysturvaan. Tämä oppisopimuskoulutuksen epäkohta pitää korjata pikaisesti, vaatii Raimo Piirainen.