Palvelut edellä ja yhteistyöllä kuntauudistukseen

Kirjoituksia

Kainuun maakuntamallin karilleajon tärkeimpiä opetuksia on yhteisen linjan tavoittelun tärkeys. Kuntalaisten asioita ei edistetä pakolla eikä junttaamalla. Yksimielisyyttä löytyi sen sijaan maan hallitukselta, kun se saavutti suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi yhteisen linjan. Kuntauudistusta lähdetään toteuttamaan yhdessä kuntien kanssa, tavoitellen aina parasta alueellista mallia.

Uudistuksen keihäänkärkenä on varmistaa kaikille suomalaisille tasa-arvoisesti laadukkaat kuntapalvelut, kuten terveydenhuolto, opetus ja päivähoito. Sosialidemokraattien mielestä uudistuksessa on ennen kaikkea kysymys tasa-arvosta. Suomalaisten täytyy saada hyvät kuntapalvelut varallisuudesta tai kotikuntansa postinumerosta riippumatta. Kuntauudistusta on toteutettava palvelut edellä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen tähtää turhan byrokratian poistamiseen ja palveluiden parantamiseen. Jäykkiin hallintorakenteisiin takertuminen ei edistä yhtään sairaan pääsyä lääkärille tai lasta päivähoitoon ja opintielle.

Totuuden myöntäminen on viisauden alku. Nykyisellä kunta- ja palvelurakenteella ei voida turvata yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Hallituksen päättämässä mallissa kunnat kantavat jatkossa päävastuun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Tulevaisuudessa kaikki kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ovat uudistuksen jälkeen saman päätöksenteon ja rahoituksen piirissä. Malli korostaa ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä ja siirtää painopistettä pois raskaammasta ja kalliimmasta hoidosta ja hoivasta.

Sosialidemokraateille erityisen suuri painoarvo uudistuksessa on, että se tehdään yhdessä kuntien kanssa, ei pakolla tai sanelupolitiikalla. Pakkoliitoksilla ja valtion toimivallan laajentamisella todellisia tuloksia ei saada aikaan. Kriisikuntien osalta on kuitenkin selvää, että samoin kuin nykylainsäädännössä myös tulevaisuudessa valtio voi puuttua tilanteisiin, joissa kunta ei kykene yksin suoriutumaan palveluiden järjestämisestä. Tässäkin on kysymys tasa-arvosta. Ei ole hyväksyttävää, että kunnan huono taloudenpito vaarantaisi ihmisten kuntapalvelut.

Hallituksen linjauksen mukaisesti, uudistus on nyt kuntien käsissä. Kunnille on annettu aito mahdollisuus esittää näkemyksensä uudistuksen keskeisistä vaiheista, kuten rakennelain luonnoksesta ja sosiaali- ja terveydenhoitomallista. Tärkeää on myös se, että valmistelua jatketaan nyt kokonaisuutena. Palveluiden ja kuntien elinvoimaisuuden lisäksi uudistuksessa otetaan huomioon myös valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja lähidemokratian vahvistaminen. Kun hallitus julkaisee lopulliset vaatimukset kuntarakenteista, Kainuun kuntapäättäjien on vastuullisesti haettava ne mallit, joilla parhaiten kyetään turvaamaan kainuulaisten kuntapalvelut nyt ja tulevaisuudessa.