Pankit ja sijoittajat vastuuseen

Kirjoituksia

Euroalueen rahoituskriisi jatkuu ja on pitkittyessään muuttunut yhä vaarallisemmaksi. Kreikka, Irlanti ja uutena maana Portugali ovat joutuneet antautumaan markkinavoimien puristuksessa. Lisäksi Espanja ja Italia ovat tehostetun tarkkailun alaisia, näiden maiden julkisen talouden läpinäkyvyys ei ole kuitenkaan parhaalla tolalla. Kreikan ja Irlannin julkisen talouden alijäämän rahoitus on järjestelty kansainvälisen valuuttarahaston ja EU:n sekä EU:n jäsenmaiden antamalla lainoituksella. Tähän rahoituspakettiin oikeistohallitus sitoi myös Suomen veronmaksajat.

Koska velkamaiden valtiontalouden velkaantumisen pysäyttämistä koskevat tavoitteet eivät ole toteutuneet, on tullut johtopäätösten aika. Keskeisin johtopäätös on, että veronmaksajien varojen jatkuva pumppaaminen suuria riskejä ottaneiden pankkien sekä muiden sijoittajien pelastamiseksi ei toimi. Tilanne on huolestuttava kun veronmaksajien rahoitus lisääntyy olosuhteissa, joissa todennäköisyys velkasaneeraukseen velkamaissa koko ajan kasvaa.

Nyt oli Portugalin vuoro antautua markkinavoimien painostuksessa. EU-maiden hallitukset tarjoavat Portugalin kriisiin ratkaisuksi samaa lääkettä kuin Kreikalle ja Irlannille eli eurooppalaisten veronmaksajien rahaa. Velkamaille toteutetuilla rahoitusjärjestelyillä annettiin ainoastaan lisäaikaa ja nämä maat ajautuvat lopulta velkasaneeraukseen. Portugalin kanssa pitää toimia nyt toisin, maa on asetettava heti hallittuun velkasaneeraukseen.

Lisäksi tarvitaan rahoitusjärjestelmien perusteellinen remontti. Remontti sisältää rahoitusmarkkinoiden uudet pelisäännöt ja aidot muutokset. Veronmaksajien rahan pumppaamisen ja epäkelpojen pankkien stressitestien sijaan tarvitaan sijoittajavastuun toteuttamista. Jotta muutoksia saataisiin aikaan, hallitusten on tunnustettava nykyisten pelastustoimien epäonnistuminen. Nähdyillä toimilla on ainoastaan pitkitetty kriisiä ja pelastettu Saksan ja Ranskan pankkeja, kun velkamaat itse rämpivät yhä syvemmässä suossa. Saksa ja Ranska ovat kriisissä käyttäneet häikäilemättömästi muita EU-maita hyväkseen ja ovat kyenneet taitavasti vyöryttämään pankkiensa pääomitustarvetta eurooppalaisten veronmaksajien vastuulle.

Velkamaiden velat on uudelleenjärjesteltävä niin, että pankit ja muut yksityiset sijoittajat osallistuvat velkataakan jakoon. Lisäksi on toteutettava rahoitusmarkkinavero, tämä hillitsee jatkossa spekulatiivista kaupankäyntiä ja tuo rahakaupan verotuksen piiriin. Tulevien talouskriisien estämiseksi on hillittävä pankkien ylisuurta riskinottoa ja on puututtava pankkien ylisuuriin johdon palkitsemisjärjestelmiin.

SDP kannattaa pysyvää vakausrahastoa. Rahaston tuen tulee kuitenkin olla tiukan ehdollista ja edellyttää sijoittajien vastuun todellista toteutumista sekä mahdollisuutta velkajärjestelyyn ennen rahaston tuen myöntämistä. Kuitenkaan yhteiskunta ja veronmaksajat eivät voi pysyvästi ottaa kannettavakseen yksityisten sijoittajien riskejä rahoitusjärjestelmän vakauden nimissä. Suuria voittoja ja isoja riskejä ottaneiden on oltava valmiita kantamaan oma vastuunsa riskien realisoituessa.

Velkakriisiä ei ole enää syytä pitkittää, eikä suomalaisten veronmaksajien rahaa pidä jakaa enää euroakaan. Velkamaat joutuvat lopulta hallittuun velkasaneeraukseen, tämä on ainoa lopullinen ratkaisu velkakriisiin.