Perusturva vahvistuu

Kirjoituksia

Sosiaaliturvan merkitys on suuri niiden ihmisten elämässä, jotka muun muassa sairauden, vanhuuden tai työttömyyden vuoksi eivät voi ansaita elantoansa työmarkkinoilta. Suomalaista sosiaaliturvaa on kehitetty vuosikymmeniä ja sosiaaliturvajärjestelmämme kestää hyvin kansainvälisen vertailun. 

Hyvästä sosiaaliturvan tasosta huolimatta kansalaisten hyvinvointierot ovat kasvaneet ja erojen kasvu on heijastunut negatiivisesti yhteiskuntamme eheyteen ja luottamukseen. Sosialidemokraatit ovat reagoineet tähän kehitykseen ja kampanjoivat eduskuntavaaleissa perusturvan vahvistamisen puolesta.

Sateenkaarihallitus on nyt osoittanut vahvan tahtonsa vähentää köyhyyttä ja ehkäistä eriarvoistumista. Eriarvoisuuden vähentämistä tukee valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd) laatima ensi vuoden valtion budjetti. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tekemän tutkimuksen mukaan ensi vuoden budjetti vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja.

Tuloerojen kaventamiseksi hallitus toteuttaa sadan euron korotuksen heikompiosaisten tuloihin. Työttömyysturvan peruspäivärahaan, ansiopäivärahaan, työmarkkinatukeen, aikuiskoulutustukeen ja vuorottelukorvaukseen tehdään 120 euron kuukausikorotus yhdessä indeksikorotuksen kanssa. Toimeentulotuen perusosaa korotetaan 6 prosentilla, ja asumistuen tulorajoja korotetaan 100 eurolla työmarkkinatuen tasonkorotuksen johdosta vuoden 2012 tukiperusteita määrättäessä. Tällä turvataan se, että yksin asuvalla säilyy edelleen oikeus täysimääräiseen asumistukeen työmarkkinatuen korotuksen jälkeen.

Ikääntyvän ihmisen toimeentulon pitää olla sellaisella tasolla, että se turvaa kohtuullisen elämisen. Pienituloisten eläkeläisten kannalta hyvä palvelujen saatavuus ja laatu sekä asiakasmaksujen kohtuullisuus ovat tärkeitä. Sosiaali- ja terveyspalveluja on edelleen kehitettävä niin, että ne ovat jokaisen saatavilla tuloista riippumatta. Eläkkeiden ja muiden etuuksien tasoa sekä niiden kehitystä suhteessa asiakasmaksuihin ja hinta- ja palkkatasoon on jatkuvasti seurattava.

Yhteiskuntakehityksen suunta on nyt se, mitä sosialidemokraatit ovat tavoitelleet. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta – oikeudenmukaisuus – on hallituksen toimenpiteillä vahvistumassa.