Pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan uudet lääkkeet

Kirjoituksia

Vanhasen/Kiviniemen hallitus reagoi valtakaudellaan heikosti pitkäaikaistyöttömyyden rakenteellisiin ongelmiin ja oli nähtävissä, että porvarihallitus poti ”tempputyöllistämisen kammoa”. Hallituksen toimet pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi olivat olemattomat, tai hallitus oli myöhässä vähäisissäkin toimenpiteissään. Tuloksena oli, että porvarihallituksen aikana pitkäaikaistyöttömyyden rakenteita ei purettu lainkaan, eikä pitkäaikaistyöttömien määrää saatu vähennettyä.

Työttömyyden torjumiseksi olen jo aikaisemmin vaatinut, että kuntien pitää toimia aktiivisemmin työllisyyden edistämiseksi. Istuva hallitus on tunnistanut tämän kuntien heikkouden ja lääkkeeksi hallitus tuo nyt valtion tukeman määräaikaisen kuntakokeilun. Kuntakokeilussa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllistämisen päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti. Ilman yhteiskunnan tehokkaita ja oikeansuuntaisia toimenpiteitä, pitkäaikaistyöttömien työllistyminen tulisi muuten olemaan vaikeaa.

Kuntakokeilu tullaan toteuttamaan erilaisissa kunnissa, joille varataan kokeilua varten riittävät resurssit. Kokeilun keskeinen ajatus on olla kannustava siten, että valtion rahoitusosuus tulee kasvamaan aktiivitoimenpiteiden mukaisesti, kokeilussa hyvin menestyneille kunnille tullaan jakamaan lisäbonuksia. Kokeilun perusta on tarvelähtöisyys ja kokeiluun pyritään löytämään paikallisia kumppanuuksia, joilla on työllistämisen potentiaalia. Kokeilun rahoitus jakautuu siten, että valtio vastaa 75 % ja kunnalla on 25 % omavastuuosuus kustannuksista. Kokeilu on rajattu uusien toimintamallien ja palvelujen kehittämiseen. Kunta ei voi siten käyttää kokeilun rahoitusta lakisääteisiin palveluihin, jotka kunnat on lainsäädännöllä velvoitettu järjestämään.

Kokeilu tulee edistymään siten, että työ- ja elinkeinoministeriö asettaa huhtikuussa kokeilulle johtoryhmän, joka tekee muun muassa esityksen kokeiluun valittavista kunnista ja seuraa kokeilun toteutusta. Keskeistä kokeilun onnistumisen kannalta on, että valittavien kuntien tulee olla sitoutuneita kokeiluun koko sen keston ajan. Lisäksi kokeiluun valittavilta kunnilta edellytetään kokeilun aktiivista seurantaa. Varsinainen kokeilu tulee käynnistymään tämän vuoden syyskuussa.

Pitkäaikaistyöttömyyttä torjutaan parhaiten juuri aktiivisella työvoimapolitiikalla ja tätä kuntakokeilu edustaa. Kun tärkeät poliittiset päätökset pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan on nyt saatu tehtyä ja lisäksi suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle, saadaan rakenteellisen työttömyyden torjuntaan uutta tehokkuutta.