Pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa

Kirjoituksia

Valtiontalouden kehysneuvotteluiden tuloksena Kainuuseen saatiin merkittävät liikennehankkeet, kokonaisuutena yli 100 miljoonan euron hankkeet. Talouden olosuhteet huomioon ottaen Kainuussa voidaan olla erittäin tyytyväisiä tulokseen. Rata- ja tiehankkeiden lisäksi bioenergia- ja raakapuukuljetukset turvataan rakentamalla Kontiomäkeen raakapuuterminaali. Lisäksi kaivosyhteyksien ja muiden elinkeinopoliittisten tärkeiden hankkeiden kehittämisestä päätetään erikseen.

Nyt tehtyjen liikenneratkaisujen vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja ulottuvat jopa 50 vuoden päähän. Vaikutukset yhdyskunta- ja aluerakenteeseen ovat vielä tätäkin pidempiä. Liikennepolitiikassa on etsittävä talouden niukkuudesta huolimatta tasapaino tämän päivän ja tulevaisuuden liikennepoliittisten ratkaisujen välillä.

Liikennepolitiikan toimet ovat siis pitkäaikaisia ja niiden valmistelu kestää pääsääntöisesti hallituskausien yli. Pitkäaikaisuuden vuoksi on tärkeää, että liikennepolitiikkaan vaikuttavat eri hallinnonaloilla tehdyt päätökset tukevat tulevia ratkaisuja. Rahoitus ja muut ratkaisut on linjattava riittävän kauaksi tulevaisuuteen. Esimerkiksi liikenneviraston työryhmä selvittää nyt Pohjois-Suomen kaivostoiminnan kuljetustarpeet ja liikennejärjestelyt. Kaivosliikenteen tarpeet kartoitetaan lyhyellä 20 vuoden ja pitkällä 50 vuoden aikavälillä. Työryhmä huomioi myös miten Ruotsin, Norjan ja Venäjän kaivostoimintainvestoinnit vaikuttavat Suomen liikenneverkkoon. Selvityksen tulokset valmistuvat kesäkuussa ja koko selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Pitkäjänteisyyden lisäksi liikennepolitiikkaan kaivataan strategista näkemystä, jolla pystytään vastamaan tulevaisuuden liikenteen haasteisiin. Täytyy pystyä tunnistamaan tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeet ja ohjata liikenneverkkojen palvelutasoa tarpeita kohti. Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat vaativat tueksi tietoa ja ymmärrystä ihmisten tulevista tarpeista. Muun muassa globaali elinkeinoelämä muuttuu huomattavasti tiheämmällä syklillä kuin liikenteen ratkaisut. Ei voi myöskään kuvitella, että jatkossa maamme väyläverkot ja liikennejärjestelmät toimisivat pelkästään riittämättömän kunnossapidon varassa. Tulevaisuuden liikenteen päätökset tehdään nyt. Meidän päättäjien on löydettävä ne keinot, joilla investoinnit ja niihin sitoutuvan pääoman käyttö saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

Raimo Piirainen
SDP:n vastaava edustaja liikenne- ja viestintävaliokunnassa