Pohjavedet suojattava Talvivaaran uhalta

Kirjoituksia

Talvivaaran aloittaessa kaivostoimintansa Kainuussa iloittiin talouden uudesta piristysruiskeesta ja yhtiön talousvaikutukset ovatkin olleet maakunnassa valtavat. Suuret talousvaikutukset eivät kuitenkaan anna Talvivaaralle oikeutta pilata luontoa ja muiden kainuulaisten toimialojen toimintamahdollisuuksia.

Ympäristöystävällistä kaivosta ei ole olemassakaan ja lähtökohtana pitää olla, että kaivokset aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Näissä toimissa Talvivaara on epäonnistunut pahoin. Vuotavan kipsisakka-altaan aiheuttamat ympäristöhaitat ovat vielä avoimet, kukaan ei vielä pysty arvioimaan luotettavasti vahinkojen kokonaisvaikutuksia.  Karanneet jätevedet ovat nyt varastoituna maanpäällisiin altaisiin, jotka eivät ole haitallisten aineiden varastointiin luotettavia. Yhtiön tärkein tehtävä onkin nyt saada jätevedet varastoitua luotettavasti, jotta pohjavesiä ei aseteta vaaraan.

Ympäristökriisin keskellä on muistettava uhka myös talouskriisistä. Talvivaaran kaatuminen ei palvelisi kenenkään asemaa. Toimiva yhtiö on itse paras ratkaisemaan ympäristöongelmansa ja turvaamaan työntekijöiden, alihankkijoiden sekä muiden sidosryhmien asema. Ympäristövahinkojen korjaamisen ohella yhtiön kannalta keskeistä on saada menetetty luottamus takaisin. Näitä luottamuksen palautustoimia ei edistä Talvivaaran hallituksen puheenjohtaja Pekka Perä, joka karttaa julkisuutta tilanteessa, jossa yhtiön avoimuus ja tiedottaminen olisi ensiarvoisen tärkeää.