Puhe kansalaisopisto Kainulan 70-vuotisjuhlassa

Kirjoituksia
Valtiovallan tervehdys Kansalaisopisto Kainulan 70-vuotisjuhlassa 30.8.2012
 
Hyvä Kansalaisopiston johto ja henkilökunta
 
Minulle on suotu toimestanne miellyttävä tehtävä, kun saan tuoda valtiovallan tervehdyksen 70-vuotisjuhlaanne.
 
70 vuotta kansalaisopistotoimintaa on merkittävä aika opetuksen saralla. Siihen aikaan mahtuu monenlaisia tilanteita.  Yhteiskunnan kehitys ja koulujärjestelmän uudistukset ovat vaikuttaneet myös kansalaisopiston toimintaan. Kansalaisten sivistystaso on parantunut merkittävästi toimintanne 70-vuotisen ajanjakson aikana. Peruskoulu-uudistuksella on saavutettu kansalaisten perustason opetuksen merkittävää kehitystä, joka on osaltaan asettanut teille haastetta koulutuksen järjestämiseen. Uskon, että vapaaehtoisen koulutuksen tarve ei katoa mihinkään. Aika näyttää millaiseksi koulutuksen tarve tulevina vuosina muotoutuu, mutta olen varma, että sitä tarvitaan edelleen.
 
Ikäluokkien pienentyminen vaikuttaa myös vapaaehtoiskoulutuksen tarjontaan. Kajaanissa meillä on kansalaisopistotoimintaa kahden eri organisaation tarjoamana. Kajaanin kaupungilla on toimintaa Kaukametsän alueella ja Kainulan kansalaisopistolla omissa tiloissaan. Näihin päiviin saakka on kysyntää riittänyt molemmille, mutta miten on tulevaisuudessa? Kajaanin kaupungin puolella olemme havainneet kurssikysynnän vähenemistä, mikä on johtanut kurssimaksujen kasvuun.  Tulevaisuudessa kannattaisi miettiä organisaatioiden yhdistämistä tai yhteistyön syventämistä edelleen.
 
Positiivista toiminnassanne on kaikkien ikäryhmien ja kansallisuuksien koulutuksen huomioiminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen peruskoulun jälkeen on hallituksen yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Meillä ei ole varaa yhdenkään nuoren jäämiseen yhteiskuntajärjestelmämme ulkopuolelle. Siinä on tehtävän sarkaa meillä kaikilla. Pidän teidän tekemäänne työtä nuorison parissa erittäin tärkeänä.
 
Koulutustarjontanne on laajaa ja myös maahanmuuttajat huomioivaa. Kajaanissa on useita kymmeniä eri kansallisuuksia, joiden opetuksen tarve on merkittävä. Kotouttamisen onnistumisen yksi keskeisimmistä asioista on suomen kielen oppiminen.  On tärkeätä kehittää toimenpiteitä, joilla maahanmuuttajien ja etenkin maahanmuuttajanaisten syrjäytyminen kielitaidon puutteen takia estetään.
 
Pidän tärkeänä myös sitä, että kantaväestöllä olisi mahdollisuus oppia erilaisista kulttuureista. Näin voimme vähentää ennakkoasenteita ja saada kasvavaa rasismia eri etnisiä ryhmiä kohtaan vähennettyä. 
Hyvät kuulijat
 
Näillä sanoilla onnittelen 70 -vuotispäiväänsä juhlivaa Kainulan kansalaisopistoa ja sen henkilökuntaa työstänne yhteiskunnan hyväksi sekä toivotan menestystä myös tulevaisuudessa.