Raimon puhe budjettikeskustelussa

Kirjoituksia

Minäkin haluan osaltani ottaa kantaa tähän ruuan arvonlisäveron alennukseen, mistä ed. Kaikkonen puhui. Kyllähän se alennus meni hintoihin, mutta pari vuotta nousivat hinnat sitä ennen, elikkä vielä ovat hinnat korkeammalla tasolla, vaikka on arvonlisäveroa alennettu.

Suomen talous on taantumassa, joka alkoi puolitoista vuotta sitten. Silloin SDP esitti merkittävää elvytysruisketta noin miljardilla eurolla. Valtiovarainministeri Katainen totesi elvytystarpeen olevan noin 10-100 miljoonaa euroa, mutta vasta vuosi sitten elikkä puoli vuotta sen jälkeen, mitä SDP esitti. No, se osoittautuikin sitten riittämättömäksi. Jos oikean suuntainen elvytys olisi aloitettu ajoissa ja niin, että se olisi kasvattanut kotimaista kysyntää, olisimme valtiontalouden kannalta katsottuna paremmassa tilanteessa kuin missä nyt olemme.

Arvoisa puhemies! Vuosi 2010 tulee olemaan ongelmallinen monessakin mielessä. Käsittelyssä oleva hallituksen budjettiesitys ei anna toiminnallisia eväitä tulevien ongelmien ratkaisuun. Toisaalta täytyy todeta, ettei hallituksella ole ollut myöskään näkemystä siitä, miten tällaisessa taantumatilanteessa tulee toimia. Täällä on tänään hallituspuolueen edustajien puheenvuoroissa todettu Suomen jääneen kehityksessä jälkeen, ja näin on käynyt. Se osoittaa, ettei hallituksella ole todellisia eväitä taantumasta selviämiseksi.
Hallitus perusti kuluvan vuoden budjettiesityksen veronkevennysten pohjalle ja ennen kaikkea niin, että hyvätuloisten verotusta kevennettiin eniten. Hallituksen linja on ollut puhtaasti ideologinen: rapautetaan julkisen sektorin toimintoja ja tuetaan verohelpotusten kautta suurituloisia, jolloin heille mahdollistuu vielä paremmin palveluiden hakeminen yksityiseltä sektorilta.

Arvoisa puhemies! Nyt kun hallitus on valinnut elvytyslinjansa, sillä ei ole mistä laittaa panoksia tulevan vuoden talousarvioon niin kuin pitäisi. Kun lukee eduskunnan eri valiokuntien lausuntoja ja mietintöjä ensi vuoden budjetin osalta, todellisuus paljastuu kirkkaasti. Monella valtion sektorilla budjetti on alimitoitettu.
Ongelmaksi muodostuu alibudjetoinnin lisäksi valtion tuottavuusohjelma, joka vähentää henkilöstöä, kun henkilöstön tarve pitäisi olla ainakin säilyttävä. Työttömyys lisääntyy yksityisen sektorin toimesta, koska vienti ei vedä, tilauksia ei ole, henkilöstöä irtisanotaan. Tässä tilanteessa olisi järkevä pitää julkisen sektorin työntekijät töissä ja turvaamassa palvelujen saatavuutta eikä lisätä työttömien määrää.

Nyt tulisi panostaa voimakkaasti infran rakentamiseen, ennen kaikkea rautatieverkoston parantamiseen sekä kehittämiseen. Nyt hallitus esittää 50 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna rautatieinvestointeihin ja kunnossapitoon. Satsausten tulisi olla suuremmat työllisyyden näkökulmasta katsottuna. Se olisi samalla panostus päästöjen vähentämiseen.

Arvoisa puhemies! Hallitus tuntuu odottavan uutta länsituulta, joka toisi myös meille Suomeen kasvun siemenen. Hallitus odottaa, että vientiteollisuus lähtisi nousuun ja pelastaisi hallituksen pinteestä, sillä hallituksella itsellä ei näytä olevan halua eikä keinoja, millä tästä noustaisiin. On todella helppoa liihotella toreilla takki auki, kun vienti vetää ja työllisyys on hyvällä pohjalla ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista valtion kassaan.

Nyt tarvittaisiin johtajuutta ja kykyä toimia. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat halukkaita tekemään pitemmän aikavälin ratkaisuja, jotta ensi vuoden työttömyyttä voitaisiin joiltain osin lieventää, mutta hallituksen ja elinkeinoelämän kannat ovat kielteisiä yhteiskuntarauhan säilymiselle. He ottavat suuren vastuun Suomen tulevasta kehityksestä ja talouden noususta kieltäytyessään neuvotteluista ja sopimisesta palkansaajajärjestöjen kanssa. Täällä on puhuttu Suomen kilpailukyvystä, mutta ollaanko todella valmiita oikeisiin ja oikeudenmukaisiin ratkaisuihin? Aika näyttää.

Arvoisa puhemies! Samassa veneessä ollaan, mutta meillä sosialidemokraateilla on erilaiset toimenpiteet ensi vuoden varalta. Meillä sosialidemokraateilla on hyvä vaihtoehto hallituksen budjetin rinnalle: se on työllistävä, hieman verotusta kiristävä hyvätuloisten osalta ja alentava pienituloisten osalta. Esitys on kotimaista kulutusta kannustava. Esityksemme sisältää parannuksia kuntatalouden kohentamiseen kuin myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantamiseen. Työttömien, eläkkeensaajien ja lapsiperheiden tilannetta esitetään parannettavan useilla sadoilla euroilla kuukaudessa. SDP:n esitys on kaiken kaikkiaan hyvä vaihtoehto hallituksen esityksen suhteen.