Raimon vappupuhe Kajaanissa 1.5.

Kirjoituksia

Hyvää työväen juhlapäivää hyvät kuulijat

Suomessa on tällä hetkellä 300 000 työtöntä ja noin 100 000 piilotyötöntä. Työttömien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Samaan aikaan myös niiden suomalaisten määrä, jotka uupuvat työelämässä kasvaa myös. Tilanne, jossa toisaalla työhön halukkaat ihmiset eivät löydä työtä, ja toisaalla toiset kärsivät liiallisesta tai huonosti organisoidusta työstä, on kestämätön. Nuorisotyöttömyys on kohonnut Suomessa erittäin nopeasti. Alle 35-vuotiaiden töihin osallistumisaste on Suomessa vain 31 prosenttia. Liian moni nuori jää ilman opiskelupaikkaa ja työhön pääsy venyy. Myös työkyvyttömänä on jo noin 20 000 nuorta. Nuorten masennus aiheuttaa vuosittain miljardien menot yhteiskunnalle, kun verotuloja ei kerry ja sairaus aiheuttaa hoitokustannuksia. Hallituksen toimenpiteet työttömyyden vähentämiseksi ovat olleet pelkkää hanskojen heiluttelua. SDP esitti jo lähes vuosi sitten panostamista työttömyyden hoitoon ja etenkin nuorten työttömyyden ehkäisyyn. SDP:n kuin myös koko opposition esitykset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Hyvät kuulijat,
Ay-liike joka on ollut keskeisessä asemassa kun 1990-luvun talouspolitiikalle luotiin kestävä pohja, on nykyiselle porvarihallitukselle vain kirosana. Matti Vanhasen hallitus ei näytä ymmärtävän, että sopimusyhteiskuntaa ei voida rakentaa ilman ay-liikettä. Hallitus väittää, että sen harjoittama sosiaalipolitiikka hakee historiasta vertaistaan. Käytännössä asia on toisenlainen. Hallituksen harjoittama politiikkaa ei missään mielessä voi sanoa sosiaaliseksi. Nyt jos koskaan olisi tarpeen saada aikaiseksi tulopoliittinen sopimus tai vastaava, jolla taattaisiin yhteiskuntarauha. Hyvin perustellusti voidaan todeta porvarihallituksen itse saaneen aikaiseksi yhteiskunnan rauhattomuuden. Voidaan myös hyvin perustellusti esittää kysymys: ” Onko porvarihallitus oikeudenmukainen toimissaan?” Mielestäni ei ole. Oikeudenmukaisuus syntyy oikeudesta työhön, toimeentuloon ja tasa-arvoisiin julkisiin palveluihin. Eriarvoisuus näkyy erityisesti tuloerojen kasvuna. Pienituloisimpien reaaliansiot ovat tällä hallituskaudella laskeneet. Tämä on johtanut myös terveyserojen kasvuun. Suomea uhkaa kansan kahtia jakautuminen – niihin joilla menee taloudellisesti entistä paremmin, ja niihin, joiden toimeentulo ja mahdollisuudet heikkenevät entisestään.

Hyvät kuulijat,
Kainuun hallintokokeilua on jäljellä enää reilu kaksi vuotta. Hallintokokeilun jälkeen jatkuvaa toimintaa valmistellaan parhaillaan. Lain valmistelun taustatyötä on tehty jo viime vuoden puolelta saakka. Tänä vuonna valmistellaan lakiesitys, joka viedään eduskunnan päätettäväksi tämän vuoden lopulla tai viimeistään ensivuoden alussa, kuitenkin vielä tämän hallituksen aikana, jos hallitus pysyy pystyssä vaalikauden loppuun.

Hyvät Kuulijat
Hallintokokeilussa erityslailla säädettiin palvelujen järjestämisestä ja hallinnosta sekä määräysvallasta. Kunnat siirsivät järjestämisvastuun maakunta-kuntayhtymälle, jolle erityislailla annettiin erikoisasema ja luotiin demokraattinen päätöksentekojärjestelmä eli vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Perustuslain ja kuntalain mukaan palvelujen järjestämisvastuu kuuluu sille instituutiolle, jolla on myös verotusoikeus. Verotusoikeus on kunnilla ja valtiolla. Valtio ja kunnat voivat siirtää sopimuksella palvelujen järjestämisen kolmannelle osapuolelle eli tässä tapauksessa kunnat siirsivät palvelujen järjestämisvastuun kuntayhtymälle. Hallintokokeilun jälkeistä aikaa suunniteltaessa ei voida säätää sellaista erityislakia, kuin hallintokokeilun aikainen laki on. Lain täytyy olla sovellettavissa valtakunnallisesti mille alueelle tahansa. Tämä on se ratkaiseva tekijä miten mennään eteenpäin hallintokokeilun jälkeen.

Hyvät kuulijat,
Kokeilun aikana olemme tehneet ratkaisuja, joita olemme joutuneet peruuttamaan, nyt viimeisimpänä Hyrynsalmen lukion jatkuminen. Hyrynsalmen kunta on siirtänyt lukiokoulutuksen järjestämisen Kainuun maakunta-kuntayhtymälle määräajaksi eli hallintokokeilun loppuun saakka. Jos nyt maakunta- kuntayhtymä lakkauttaisi lukion, se olisi vastoin kunnan itsemääräämisoikeutta vastaan, koska Hyrynsalmen kunta on luovuttanut määräajaksi koulutusluvan maakunnalle. Hallintokokeilulain ja hallintosäännön mukaan lakkautuspäätökset kuuluvat maakuntavaltuustolle, mutta silloin kun hallintokokeilua valmisteltiin, niin asiaa ei ajateltu tarpeeksi pitkälle, hallintokokeilun loppuun saakka. Nyt kunnilla on mahdollisuus olla jatkossa mukana tai jäädä pois. Näen asian niin, ettei meillä Kainuussa ole muuta vaihtoehtoa, kuin jatkaa samalla mallilla, mutta toimintatavat täytyy olla toisenlaiset. Sellaista lakia ei voida säätää joka pakottaisi kunnat olemaan jatkossakin mukana. Jatkon ja koko Kainuun tulevaisuuden kannalta on erityisen tärkeää saavuttaa yhtenäisyys ja olla yhteisrintamassa taistelemassa valtiovallan näivettävää toimintaa vastaan. Kuntien vaikuttamismahdollisuuksia tulee vahvistaa tulevaisuudessa, mutta muistaa tarkastella toimintoja maakunnallisesti, mikä on taloudellisesti järkevää ja toiminnallisesti tehokasta.

Hyvät kuulijat,
Valtionhallinnossa ollaan harkitsevalla kannalla kuntalain uudistamiseksi. Suomessa on tällä hetkellä merkittävä määrä erilaisia väliportaan malleja, kuntayhtymiä, seutuvaltuustoja, sote- kuntayhtymiä jne. Valtion hallinnon näkökulmasta tämä on erittäin vaikeasti hallittavissa oleva ”himmeli” järjestelmä. Jos nyt päästään yhteiseen näkemykseen kuntalain uudistamistarpeesta, kuntalain uudistaminen voitaisiin aloittaa heti ensivuoden eduskuntavaalien jälkeen. Silloin ei tarvitsisi säätää Kainuun tarpeista lähtevää lakia, vaan kuntalain uudistuksen yhteydessä tehtäisiin lainsäädäntöuudistus joka täyttäisi myös Kainuun tarpeet, ja sovellettavissa myös muualle Suomeen. Kainuun hallintokokeilulle säädettäisiin kahden vuoden jatkoaika ja samalla voitaisiin tarkastella, niin Hyrynsalmen lukion tulevaisuutta kuin myös muuta palvelujen järjestämisproblematiikkaa.

Hyvät kuulijat
En voi olla ottamatta kantaa opetusministeri Virkkusen toimettomuuteen Kajaanin opettajakoulutuksen lopettamiseksi. Opetusministeriön virkamiehet veivät ministeriä kuin pässiä narussa. Hän ei rohjennut ottaa vastuuta ja antaa lisärahoitusta Oulun yliopistolle, jotta toiminta olisi voinut jatkua Kajaanissa. 1970-luvulla seminaari oli myös lakkautus uhan alla, silloin sen pelasti Kajaanilaisten vaikutuksella silloinen Sdp opetusministeri.

Hyvät kuulijat,
Kajaanin ammattikorkeakoulun kohtalo ei ole nyt vaakalaudalla. Mutta kun katsoo taaksepäin, mitä opetusministerit Virkkunen ja Sarkomaa ovat sanoneet, ja mitä tehneet, niin voi todeta, mikään ei ole mahdotonta. Olisin toivonut kaupunginjohtajalta hieman harkintaa OKL:n tilojen uudelleen käyttöönottoon. Ei ollut pöly ennättänyt laskeutua lakkautusilmoituksesta, kun hän ilmoitti kaupungin ottavan tilat hallinnon käyttöön. Mielestäni Kajaanin kaupungilla on aivan riittävästi tiloja omiin tarpeisiinsa, ja myös täällä olevien sekä tulevien yritysten tarpeisiin.

Hyvät Kuulijat,
Näissä merkeissä ja paremman tulevaisuuden toivossa menemme kohti ensivuoden eduskunta vaaleja. Nyt jos koskaan äänestäminen on yhteiskunnan suunnan muuttamisen kannalta tärkeää.

Taistellaan Kainuun tulevaisuuden puolesta yhteisrintamassa, sillä keinoin me voimme nujertaa vastavoimat.

Hyvää Vapunpäivää !