Raimon vappupuhe Kuusamossa 30.4.

Kirjoituksia

Maassamme valtaa käyttänyt sinivihreä hallitus on toiminnallaan osoittanut, ettei se kykene johtamaan tätä maata tasavertaisesti kansalaisten edun mukaisella tavalla. Vajaassa neljässä vuodessa se on surutta hukannut edellisten hallitusten sille jättämän perinnön. Tilanne alkaa muistuttaa huolestuttavasti niistä ajoista jolloin edellinen porvarihallitus 1990-luvun vaihteessa oli vallassa. Silloin valtionvelka kasvoi ennätyslukemiin, työttömyysluvut, sekä kymmenientuhansien yritysten konkurssit jättivät jälkeensä vain savuavat rauniot. On tietysti paikallaan syytä muistaa, ettei kaikki tämä taloudentaantuma ole hallituksen aikaan saamaa. Siihen on vaikuttanut maailman laajuinen taloudentaantuma, mikä alkoi Amerikan asuntomarkkinoilta finanssikapitalistien keinottelujen aikaan saannoksena. Kuitenkin on syytä todeta, että hallituksen elvytystoimet ovat olleet mitään sanomattomat. Hallitus väittää elvyttäneensä, mutta työttömyys luvut ovat reippaassa kasvussa, varsinkin nuorten osalta.

Suomessa on tällä hetkellä noin 300 000 työtöntä ja n. 100 000 piilotyötöntä. Työttömien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Samaan aikaan myös niiden suomalaisten määrä, jotka uupuvat työelämässä kasvaa myös. Tilanne, jossa toisaalla työhön halukkaat ihmiset eivät löydä työtä, ja toisaalla toiset kärsivät liiallisesta tai huonosti organisoidusta työstä, on kestämätön. Nuorisotyöttömyys on kohonnut Suomessa erittäin nopeasti. Alle 35-vuotiaiden töihin osallistumisaste on Suomessa vain 31 prosenttia. Liian moni nuori jää ilman opiskelupaikkaa ja työhön pääsy venyy. Myös työkyvyttömänä on jo noin 20 000 nuorta. Nuorten masennus aiheuttaa vuosittain miljardien menot yhteiskunnalle, kun verotuloja ei kerry ja sairaus aiheuttaa hoitokustannuksia. Hallituksen toimenpiteet työttömyyden vähentämiseksi ovat olleet pelkkää käsien levittelyä. SDP esitti jo lähes vuosi sitten panostamista työttömyyden hoitoon ja etenkin nuorten työttömyyden ehkäisyyn.

Suomi alkaa olla korviaan myöten velassa. Kun nykyinen hallitus aloitti, Suomi oli yksi Euroopan unionin parhaiten menestyneitä maita. Valtion velka oli noin 34 % Bkt:stä, työllisyys oli merkittävästi parantunut. Nyt kun tämä sinivihreä hallitus, on ollut vallassa vain kolme vuotta, valtion velka on kasvanut lähelle 50 % Bkt:stä, työttömyys kasvaa jatkuvasti, ja siihen liittyvä erityispiirre, nuorisotyöttömyys on huolestuttavan korkealla, eikä hallitus näytä sitä edes havaitsevan. Lisätalousarviossa hallitus esittää rahoitusta nuorten työllistämiseen, mutta pieniä ovat rahat tässä tilanteessa sekä keinot, esitykset kun perustuvat suurelta osin oppisopimuskoulutukseen. P-k sektori sanoo irti henkilökuntaa tai lomauttaa tilauskannan puutteen takia, tämä johtaa tietysti siihen, että ensimmäisenä puretaan oppisopimukset. Näin nuoren työllistäminen saa surullisen lopun.

Kunnat, joille on lailla säädetty velvollisuus huolehtia kansalaisten peruspalveluista, eivät enää selviä velvoitteistaan, kansalaisten turvaverkko rapistuu ja turvattomuus lisääntyy. Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että hädän kohdatessa apu on lähellä. Nyt epävarmuus lisääntyy, kun kuntapalveluiden laatu rapistuu johtuen kuntien vaikeasta taloustilanteesta. Turvallisuuden järkkyminen nakertaa sitä, mikä on Suomessa arvokkainta, toisiamme ja yhteiskuntaa kohtaan tuntemaamme luottamusta. Tämän kaiken takana on hallituksen vahva ideologinen tavoite purkaa verorahoitteinen hyvinvointivaltio markkinoiden armoille. Kevennetään hyväosaisten verotusta, rappautetaan julkiset hyvinvointivaltion tuottamat palvelut, jolloin saadaan kansalaiset kapinoimaan palveluiden huonosta laadusta ja lopulta haluttomiksi maksaa veroja. Mutta kuinka käy silloin pienituloisen eläkeläisen, palkansaajan, lapsiperheiden hyvinvoinnin, jotka ovat saaneet turvaa julkisten palveluiden avulla. Eriarvoistuminen kasvaa taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Hyvät kuulijat,
Tutkimuksen mukaan kansalaisten eriarvoisuus kasvaa, köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat entisestään. Räikeä esimerkki eriarvoisuudesta on, että työmarkkinatukea saava työtön maksaa alle 600 euron tulosta 22 prosenttia veroa, kun miljoonaluokan osinko- ja muita pääomatuloja saavat pääsevät 28 prosentilla, jotkut senkin alle. Ay-liike joka on ollut keskeisessä asemassa kun 1990-luvun talouspolitiikalle luotiin kestävä pohja on nykyiselle porvarihallitukselle vain kirosana. Se ei näytä ymmärtävän, että sopimusyhteiskuntaa ei voida rakentaa ilman ay-liikettä. Hallitus väittää, että sen harjoittama sosiaalipolitiikka hakee historiasta vertaistaan. Käytännössä asia on toisenlainen. Nyt jos koskaan olisi tarpeen saada aikaiseksi tulopoliittinen sopimus tai vastaava, jolla taattaisiin yhteiskuntarauha. Hyvin perustellusti voidaan todeta porvarihallituksen itse saaneen aikaiseksi yhteiskunnan rauhattomuuden. Voidaan myös hyvin perustellusti esittää kysymys: ” Onko porvarihallitus oikeudenmukainen toimissaan?” Mielestäni näin ei ole. Oikeudenmukaisuus syntyy oikeudesta työhön, toimeentuloon ja tasa-arvoisiin julkisiin palveluihin. Eriarvoisuus näkyy erityisesti tuloerojen kasvuna. Pienituloisimpien reaaliansiot ovat tällä hallituskaudella laskeneet. Tämä on johtanut myös terveyserojen kasvuun. Suomea uhkaa kansan kahtia jakautuminen – niihin joilla menee taloudellisesti entistä paremmin ja niihin, joiden toimeentulo ja mahdollisuudet heikkenevät entisestään.

Pätkätyöt ovat lisääntyneet, vakinaisista työsuhteista 15 % on pätkätöitä. Valtio ja kunnat ovat suurimpia pätkätyön teettäjiä. Tämä johtuu osaltaan projektiluontoisista töistä sekä Valtion ja kuntien käyttämästä EU-rahoitteisista työllistämistoimista. esim. tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat pääosin pätkätöitä. Työllistymiseen vaikuttaa myös negatiivisesti valtion hallinnossa käytössä oleva valtion tuottavuusohjelma, joka on otettu tuottavuuden parantamisen nimissä käyttöön, mutta se kohdistuu pelkästään henkilöstön vähentämiseen, muut tuottavuuden parantamiskeinot on unohdettu täysin.

Hyvät kuulijat,
Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet, jotka annettiin selvitettäväksi ns. SATA-komitean nimeä kantavalle työryhmälle, eivät ole juuri edenneet, lukuun ottamatta runsaan miljoonan KELA-maksun poistoa työnantajilta. Tämä esimerkki kertoo missä nykyisen hallituksen politiikan painopisteet ovat. Surullista on, että komitean keskeisemmäksi tavoitteeksi asetettu vähäosaisten aseman, eli perustulon korjaaminen ei ole saanut osakseen juuri mitään huomiota. Sinivihreä porvarihallitus on viimeaikoina puhunut voimakkaasti myös työurien pidentämisen puolesta. Tämäkin asia on ollut SATA-komitean listoilla, mutta ei ole edennyt.

Edistääkseen työurien pidentämistavoitettaan hallitus on siirtänyt asian selvittämisen ulkopuolisille työryhmille. Kun asia ei ole edennyt, hallituksen piiristä on tarjottu keppiä. Hallituksen kerrotaan suunnittelevan eläkkeiden leikkaamista jopa 10 prosentilla jos eläkkeelle siirtyminen tapahtuisi alle 65-vuotiaana. Tämä tuntuu hyvin erikoiselta ja osoittaa, missä nykyisen sinivihreän hallituksen politiikka poikkeaa edeltäjiensä toimintatavoista. Siitä ei ole epätietoisuutta, eikä poliittisia erimielisyyksiä, että työuria täytyy voida pidentää. Vuoden 2005 eläkeuudistus lähtee siitä, että työuria pidennetään ns. pehmein keinoin, tarjoamalla kepin sijaan porkkanoita.

Hyvät toverit,
En malta olla puuttumatta käynnissä olevaan maahanmuuttoa koskevaan keskusteluun joka nyt velloo laidasta laitaan. Saattaa olla, että tässä keskustelussa on tullut sellainen käsitys, että maahanmuuttajat ovat ongelman ydin. Näin ei ole asianlaita. Sen sijaan, että osoitetaan syyllisiä, maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa keskustelussa pitäisi lähteä siitä, millä lailla työvoimaa houkutellaan, minkälaista informaatiota siitä liikkuu ja millaista työvoimaa Suomeen tarvitaan. Tutuksi tullutta sanontaa – maassa maan tavalla – käytettäessä keskustelussa ei pidä unohtaa sitä, että se koskee myös työnantajia jotka käyttävät maahanmuuttajia hyväkseen ja toimivat vastoin tehtyjä palkka ym. sopimuksia. Sosialidemokratia ei tue niitä piirejä jotka edistävät rasismia tai muukalaisvihaa, meidän arvomaailmamme lähteen solidaarisuudesta, kansainvälisyydestä sekä monikulttuuristen arvojen hyväksymisestä. Ja siitä, että tehdystä työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, siitä riippumatta ollaanko kantaväestöön kuuluvia vai ei. Peruslähtökohta on myös se, että saadusta palkkatulosta maksetaan verot meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi, tämä on, niin työnantajien kuin työtekijöidenkin edunmukaista.

Hyvät toverit,
Julkiset investoinnit ovat hallitukselta unohtuneet täysin. Nyt olisi hyvä tilaisuus taloudellisesti ja työllisyys mielessä investoida tulevaisuuteen. Raideliikenne on tulevaisuutta, siihen olisi nyt panostettava ja rakennettava uusia yhteyksiä tulevaisuutta varten. Seinäjoki- Oulu radan peruskorjaus uhkaa keskeytyä rahoituksen riittämättömyyden takia. Hallitus ei osoita lisätalousarviossa lisärahoitusta joka olisi tarpeen peruskorjauksen loppuun saattamiseksi. Tämän vuoden talousarviossa radan korjaukseen on varattu 40 miljoonaa euroa. Lisärahan tarve olisi 50 miljoonaa euroa. Liikenneministeri lupasi 2009 joulukuussa käydyssä budjettikeskustelussa lisää rahaa lisätalousarviossa, ei siellä ole kuitenkaan euron euroa. Myös tehdyt suunnitelmat Radan rakentamiseksi Kontiomäeltä Kuusamoon tulee ottaa vakavasti harkittavaksi rakentamiskohteeksi tulevaisuudessa.