Rataliikenteen investointeja laiminlyöty

Kirjoituksia

Rataliikenteen ongelmat on istutettu liki yksipuolisesti VR:n piikkiin, kalustossakin on ollut ongelmia. Suurimmat ongelmat juontavat kuitenkin hyvin pitkälle ratojen kunnosta, turvalaitteiden toimimattomuudesta, lumen ja jään aiheuttamista ongelmista sekä välityskyvyn heikkoudesta.

Edellä mainitut seikat juontavat rahan puutteesta kunnossapidossa ja investointien laiminlyönnistä. Liikenneministerin tulee ottaa topakammin kantaa oman budjettinsa riittävyyteen. VR liikenteenharjoittajana on joutunut omalla tuloksellaan rahoittamaan ratojen peruskorjausta useilla kymmenillä miljoonilla euroilla viime vuonna. Tämä ei ole kestävä tie.

Vihreiden ja kokoomuksen vahvasti ajama VR:n tiettyjen osien yksityistäminen ja kilpailutus ei ole ratkaisu ongelmaan. Sillä vain lisättäisiin veronmaksajien maksurasitusta. Tällä hetkellä tavaraliikeenne on avointa, yrittäjiä ei vain ole löytynyt kilpailemaan rautatieliikenteen markkinoilla. Jos kilpailutuksessa kävisi niin, että VR häviäisi kilpailun –  ja nimenomaan tuottavilla rataosilla – tarkoittaisi se veronmaksajien pussista subventiota harvaanasuttujen seutujen liikenteeseen tai Kainuun saavutettavuus heikkenisi merkittävästi.

Useiden liikenteenharjoittajien liikennöiminen rataverkolla ei toisi hyötyä, koska suurin osa Suomen rataverkosta on yksiraiteista, eikä näin mahdollista useiden junien liikkumista samalla rataosalla erisuuntiin.