Rautatie tuo hyvinvointia

Kirjoituksia

Kainuulaisten vaikuttajien uurastus 1900-luvun alussa rautateiden saamiseksi Kajaaniin oli merkittävä urotyö. Näiden Kainuulaisten visio rautatien tuomasta hyvinvoinnista on ollut odotusten mukainen. Jo toistasataa vuotta rautatie on tuonut Kainuulaisiin perheisiin työtä ja hyvinvointia. Tekniikka kehittyi, höyryveturit muuttuivat dieselvetureiksi ja sata vuotta myöhemmin Savonradan kautta Ouluun kulkeva rautatie saatiin sähköistettyä. Samaan aikaan sähköistettiin myös Kontiomäki – Vartius ratayhteys, jota pitkin kuljetetaan nyt merkittävä määrä pellettiä Kokkolan satamaan.

Rautatieyhteyksiä pitää kehittää edelleen, se on kehittyvän aluetalouden perusehto. Uudet rautatiehankkeet pitää rakentaa pitkäjänteisesti tulevien sukupolvien tarpeet huomioiden. On nähtävissä, että taloudellista kasvua Kainuussa ja Koillismaalla voidaan saada aikaiseksi matkailussa ja uusissa kaivoshankkeissa. Toimivat rautatieyhteydet ovat tässä talouskasvussa avainasemassa. Tämän vuoksi Kontiomäeltä Taivalkosken kautta Kuusamoon kulkeva yhteys pitää ottaa tulevaisuuden ratahankkeeksi uusia ratalinjauksia suunniteltaessa.

Rautateiden huono kunto on puhuttanut kansalaisia tämän kevään aikana. Poikkeuksellisen kova pakkastalvi sai radat routimaan, mikä osaltaan vaikutti ratojen huonoon kuntoon. Asiakkaat kokivat VR:n olevan syyllinen junien myöhästelyihin. Mutta varsinainen ongelma on vajaissa kunnossapidon määrärahoissa, jotka on leikattu lähes puoleen tarvittavasta euromäärästä. Tämän kokemuksen opettamana ratojen kunnossapitoa ei saa laiminlyödä. Kunnossapidon määrärahoja on lisättävä ja ratojen mittaviin peruskorjaustöihin on ryhdyttävä heti. Rautateiden peruskorjaushankkeet tukevat myös alueiden työllisyyttä.

Porvarihallituksen ideologinen tavoite on ollut myydä valtionyhtiöt tämän vaalikauden aikana. VR:n pilkkomista on nyt esitetty ja parhaiten tuottavaa ruuhkasuomen henkilöliikennettä ollaan asettamassa kilpailuun yksityisille markkinoille. Perusteluna liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti henkilöliikenteen kilpailutuksen tuovan hinnanalennuksia kuluttajille. VR:n on yleispalvelusopimuksen mukaan hoidettava liikenne myös harvaan asutuilla seuduilla. Jos VR häviäisi pääkaupunkiseudun henkilöliikenteen kilpailussa, sekä myös kannattavimmat osat Tampereen ja Turun liikenteestä, VR:n edellytykset tuottaa palveluja muille alueille heikkenisi merkittävästi. Kilpailussa VR:n pitää ottaa huomioon myös Pohjois- ja Itä-Suomen liikenne. On selvää, että kilpailuasetelma ei voi olla tällöin aito. Muita, vähemmän kannattavia yhteyksiä jouduttaisiin tällöin subventoimaan verorahoilla voittojen valuessa liikemiesten taskuihin. Kermankuorintaa muiden alueiden kustannuksella ja veronmaksajien rahoilla, tähänkö asemaan rautatieliikenne halutaan asettaa?

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomien Metsä Kainuu -liitteessä 11.6.