Ravintola-alan tulevaisuudesta

Kirjoituksia

Alkoholilain uudistus herättää huolta ravintola-alan toimijoiden keskuudessa. Synkimmissä ennusteissa alalta pelätään katoavan tuhansia työpaikkoja ja alkoholikulttuurissa otettavan takapakkia seitsemänkymmentälukulaiseen sääntelyyn.

Ravintola-alalla eletään vaikeita aikoja. Alavire ei täysin selity Viron tuonnilla ja verotuksella, vaan pitkittynyt talouden taantuma sekä yhteiskunnassa tapahtuvat muut muutokset näkyvät luonnollisesti myös kansalaisten kulutustottumuksissa. Perinteinen ravintola ei enää ole ainoa tapa viettää iltaa ystävien kanssa.

Ravintola-alan toimijoiden huoleen on kuitenkin helppo yhtyä. Alkoholin kokonaiskulutuksesta enää alle kymmenen prosenttia tapahtuu ravintoloissa. On selvää, ettei alan yrittäjillä riitä rahkeita palkata henkilökuntaa ja ylläpitää tyhjiä tiloja. Tiloja, joilta vaaditaan viihtyisyyden lisäksi paljon muutakin.

Tärkeää ja huomionarvoista on myös aukioloaikoihin liittyvät kysymykset. Pidän välttämättömänä, että ovatpa aukioloajat lopulta mitkä tahansa, ravintolat ja ravintoloitsijat asetetaan yhdenvertaiseen asemaan viranomaisten päättäessä niiden anniskelu- ja aukioloaikoihin liittyvistä luvista. Tällä hetkellä esimerkiksi ravintolassa tarjottavan ohjelman korkeatasoisuuden määrittely jättää liiaksi tulkinnanvaraisuutta.

Kansanterveyden näkökulmasta alkoholi on edelleen kohtuuden kokonaispuitteisiin vaikeasti sovitettava tuote monelle suomalaiselle ja on välttämätöntä, että haittojen torjumiseksi mietitään uusia ratkaisumalleja. Pidän järkevänä ajatusta, että alkoholin kulutuksen painopistettä ohjattaisiin nykyistä enemmän ravintoloissa tapahtuvaksi sen sijaan, että luotaisiin uusia rajoitteita ja kieltoja. Uskon, että sopivia instrumentteja tällaiseen löytyy yhteistyöllä eri ministeriöiden, matkailu- ja ravintola-alan sekä vähittäiskaupan kesken.

Yritysten edustuskulujen vähennysoikeuden poistolla saattaa olla negatiivisia vaikutuksia ravintola- ja matkailualan yritysten toimintaedellytyksiin, joka tulee vastaavasti vaikuttamaan suoraan alan ihmisten työllisyyteen. Asia jää nähtäväksi käytännössä jo tulevana keväänä. Tosin on huomioitava yritysten taloustilanne yleensä, millä on jo sinällään vaikutusta edustamiseen.

Verotuksen muutokset tuleekin tarkastella hyvin laajasti ja arvioida mahdolliset seuraamukset kokonaisvaltaisesti. Yhden osatekijän muuttaminen vaikuttaa verotuksessa moniin eritekijöihin. Täytyy myös muistaa sanonta, -”Ilmaisia lounaita tai illallisia ei ole.”

Pidän tärkeänä, että alkoholilaista lopullisesti päätettäessä alan ammattilaiset tulevat huolella kuulluiksi myös työllisyyden näkökulmasta. Ravintola-ala ei ole vain alkoholin myyntiä vaan siihen kietoutuu suuri määrä myös muiden alojen ammattilaisia, muun muassa kunnossa- ja puhtaanapitoa, tekniikkaa, esiintyviä taiteilijoita. Näiden kaikkien ihmisten työllisyyteen voidaan lainsäädännöllä vaikuttaa. Tämän tulee olla yksi keskeisin tekijä lakiesityksiä laadittaessa.