Rinteen hallitus tekee tulevaisuuspolitiikkaa

Kirjoituksia

Eduskunnassa käydään parasta aikaa asiantuntijakuulemisia vuoden 2020 budjetista ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023. Asiantuntijakuulemisessa on merkittävää osaa näytellyt työllisyysasteen tavoitteen saavuttaminen hallituksen asettamaan tavoitteeseen 75%:iin. Asiantuntijoiden näkemykset vaihtelevat riippuen siitä, mistä viiteryhmästä he tulevat.

Palkansaajapuolen eri tutkijat näkevät mahdollisuutena hallituksen asettaman työllisyystavoitteen saavuttamisen. Työllisyystavoitteen saavuttaminen on todella haasteellinen, mutta täytyy olla tavoitteita, joiden eteen on tehtävä kaikkensa, että tavoite saavutetaan. Asiantuntijoita, varsinkin ekonomisteja, on askarruttanut hallitusohjelman ilmiöpohjaisuus. Humanistit näkevät hallitusohjelman mahdollisuutena muutoksen tielle.

Hallitusohjelma ottaa kantaa globaaleihin ja kansallisiin ilmiöihin, ja läpäisee horisontaalisesti eri ministeriökohtaiset siilot. Oppositio näkee vain leikkaukset yhtenä kehittämismekanismina. Leikkaukset näivettävät yhteiskunnallista toimintaa, eikä se ole ratkaisu tähän tilanteeseen. Hallituksella on vahva usko omaan ohjelmaansa, kun sitä päästään ensi vuonna toteuttamaan.

Hallitus esittää neljännessä lisätalousarvioesityksessään 3,3 miljoonan euron lisäystä Ruokavirastolle. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ympäristökorvauksiin esitetään 65 miljoonan euron lisäystä keväällä 2019 hyväksytyn ohjelmamuutoksen mukaisesti. Ruokavirastolle esitetystä määrärahasta 3,0 miljoonaa euroa on lisärahoitusta toiminnan turvaamiseen ja runsaat 0,3 miljoonaa euroa tietojärjestelmähankkeisiin.

Ruokavirastolla on tärkeä rooli niin CAP-valmistelussa (EU:n yhteinen maatalouspolitiikka), vienninedistämisessä kuin ennaltaehkäisevissä toimissa koskien eläin- ja kasvitauteja. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää turvata Ruokaviraston ydintoiminnot maksajavirastona, jotta viljelijöiden tukimaksatuksissa ei ilmenisi viivästyksiä. Tällä lisäyksellä poistettiin Ruokaviraston yllä leijunut henkilöstön vähennystarve.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 26.3.2019 hyväksytyssä ohjelmamuutoksessa lisättiin ympäristökorvauksiin yhteensä 70 miljoonaa euroa, josta 65 miljoonaa euroa toteutetaan siis nyt neljännessä lisätalousarviossa. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisäksi eräitä maaseutuohjelman tukien myöntövaltuuksien uudelleenbudjetointeja. Näillä muutoksilla hallitus turvaa maaseutuohjelman 2014-2020 täysimääräisen toteutumisen, joka vahvistaa sekä elinvoimaista maaseutua että sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Rinteen hallitus tekee tulevaisuuspolitiikkaa. Tärkein tehtävämme on varmistaa, että suomalaiset voivat luottaa siihen, että huomenna on paremmin kuin tänään. Hyvinvointivaltiossa talous on ihmistä varten, ei toisinpäin. Teemme tulevaisuusinvestointeja, joilla vahvistetaan Suomen kilpailukykyä, työllisyyttä ja taloutta. Olisi vastuutonta jättää niitä tekemättä. Ja taloudellista kestävyyttä ei voi olla ilman sosiaalista ja ekologista kestävyyttä.