SDP ei ole unohtanut Pohjois-Suomea

Kirjoituksia

Riikka Moilanen (Kaleva 8.11.) kirjoittaa ja epäilee Antti Rinteen unohtaneen Pohjois-Suomen metsäteollisuuden investointisuunnitelmat. Voin rauhoitella Moilasta ja muitakin epäilijöitä, ettei ole unohtanut.

Sosialidemokraattisen puolueen maa-ja metsätyöryhmän puheenjohtajana voin kertoa, että olemme ottamassa aluepolitiikasta vahvempaa roolia, kuin mitä nykyinen keskustavetoinen hallitus on toimintansa aikana tehnyt.

IPCC-raportti oli hätkähdyttävää luettavaa, vaikkakin asiasta on käyty keskustelua jo useampi vuosikymmen. Sosialidemokraatit suhtautuvat vakavasti ilmastonmuutokseen ja haluamme luoda ihmiskunnalle pysyvästi terveelliset elinolosuhteet. Siihen tarvitaan vastuullista asioiden hoitoa, jota Rinne on omalta osaltaan vienyt eteenpäin.

Hakkuista Rinne on todennut tutkijoiden näkemyksen, jotka nekin sisältävät hyvin erilaisia näkemyksiä metsien käytöstä. Samalla hän on todennut, että Suomessa nykyistä laajemmat hakkuut ovat mahdollisia, kun onnistutaan kasvattamaan hiilinieluja puuston parempana kasvuna tai peltomaana. Kansallisen hyvinvoinnin tarpeet ovat moninaiset ja siksi ne tulee huomioida laajasti. Tärkeää on ottaa huomioon vientiteollisuuden merkitys Suomen taloudelle, siksi teollisuuden raaka-aineen saanti on turvattava kestävällä tavalla.

Sosialidemokraatit ovat olleet vuosikymmenien ajan kehittämässä suomalaista metsä- ja sahateollisuutta ja ovat edelleen mahdollistamassa uusien työpaikkojen synnyn metsäsektorille. Rinne on puhunut useaan otteeseen biotalouden ja metsäteollisuuden tuotteiden kehittämisestä korkeammalle jalostusasteelle, jota puun tonnihinta saataisiin nostettua korkeammalle tasolle. Sosialidemokraatit näkevät puurakentamisen uuden tulemisen mahdollisuudeksi hiilinielun kasvattamisessa. Puurakentaminen toisi myös erittäin arvokkaita työpaikkoja Suomeen.

Metsiä tulee hyödyntää tulevaisuudessakin kestävällä tavalla, se on parasta ilmastopolitiikkaa, siihen ovat sitoutuneet suomalaiset kuin myös Suomen metsä- ja sahateollisuus. Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä niin Stora Enson investointeja Oulun tehtaalle kuin myös Metsä Groupin investointeja Kemiin. Olen tavannut metsäteollisuuden edustajia em. investoinneista ja investointien lisätarpeista liikennesektorille ja käsittääkseni meillä on hyvin yhteinen näkemys asioista.

Metsä- ja sahateollisuuden tekemät investointisuunnitelmat antavat tulevaisuudenuskoa Pohjois-Suomeen. Sosialidemokraatit ovat mahdollistajana vahvasti mukana.

Kansallinen metsästrategia on juuri päivityksen alla ja lähtee lausunnolle lähiaikoina tai on jo lähtenyt. Ymmärtääkseni kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet kansallisen metsästrategian kirjauksiin. Se on hyvä lähtökohta tulevaisuuden metsien käytölle.