SDP haluaa toimivat palvelut

Kirjoituksia

Matti Mulari kirjoittaa (KS 4.12.) ”SDP olisi hallitusvastuussa uhka Kainuun uuden maakunnan muodostamiselle.” Hän esittää mitään pohjaa olevia väittämiä. Talousmiehenä arvostamani Mularin olisi toivonut pysyvän totuudessa.

Olisi ollut paikallaan kirjoittaa siitä keskustelusta mitä käytiin maakuntahallituksessa edellisenä päivänä 3.12, missä todettiin uuden maakunnan rahoituksessa olevan 20 miljoonan euron vajaus nykymalliin verrattuna. Eittämättä mieleeni tulee kuva, että Mulari pyrkii peittämään oman puolueensa onnettoman toiminnan maakunta- ja Sote uudistuksen valmistelussa.

Sipilän hallituksen malli ei turvaa Kainuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja laatua. Nykyrahoitus ei riitä palveluiden järjestämiseen Kainuun Soten toiminta-alueella. Tämän vuoden Soten toiminnan kustannukset ylittävät arvioiden mukaan 10 miljoonalla eurolla budjetin, mikä tarkoittaa kuntien rahoituksen lisäämistä em. summalla.

Sitä vastoin kun tarkastellaan valtiovarainministeriön laskelmia uudelle maakunnalle, summa on 10 miljoonaa euroa pienempi kuin mitä nykyiset toimintakustannukset ovat Soten, Ely-keskuksen, TE-toimiston ym. maakuntaan tulevien toimintojen osalta.

Esitettyjen talouslukujen pohjalta Kainuun rahoitus on 20 miljoonaa pienempi kuin nykyisin palveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. VM esitys ei leikkaa Soten rahoitusta laskelmissaan, mutta kun on kysymys yleiskatteellisesta rahapotista, minkä uusi maakuntavaltuusto jakaa eri toimijoille, silloin katse kiinnittyy siihen miten paljon rahoitusta annetaan Sotelle ja miten paljon elinvoiman kehittämiseen. Molemmat ovat erittäin tärkeitä kainuulaisten tulevaisuuden kannalta. Realistisesti ajatellen jotain on tehtävä, että rahoitus riittää järjestämään palvelut kainuulaisille.

En näe muuta mahdollisuutta kuin, että löydetään ratkaisu mikä mahdollistaa entistä suuremmat taloudelliset hartiat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ja Kainuun elinvoiman kehittämiseksi. Kainuu tarvitsee oman erikoissairaanhoidon palveluita tuottavan sairaalan, sen turvaamisen eteen meidän tulee yhteisesti työskennellä.

SDP:n tavoitteena on saada aikaan toimivat kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti kohtelevat laadukkaat palvelut ja palveluiden järjestämiseen riittävä rahoitus. SDP on valmis korjaamaan Sipilän hallituksen valuviat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi, ellei Sipilän hallituksen moneen kertaan korjatut lakiesitykset läpäise perustuslakivalionkunnan tarkastelua.