SDP puolustaa suomalaisten eläketurvaa

Kirjoituksia

SDP sitoutui olemaan leikkaamatta työeläkkeitä ja näin vahvistamaan luottamusta, joka suomalaisilla on tulevaisuuteen. Kainuun Sanomat kritisoi voimakkaasti linjaustamme (25.8.2010). Saanen perustella ratkaisun.

Työeläke on myöhennettyä palkkaa, joka turvaa palkansaajan työelämän jälkeisen toimeentulon. Työurien pidentäminen sen sijaan liittyy ennen kaikkea työkyvyttömyyden vähentämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Työurien pidentämisen tärkeydestä ei siis olla eri mieltä. SDP haluaa, että suomalaiset tekevät pidempään ja terveempinä työtä. Tähän ei päästä mekaanisella eläkeikärajan pakkonostolla. Esimerkiksi Eläketurvakeskuksen uuden tutkimuksen mukaan hyvän terveyden ja koulutustason ohella työssä jatkamista edistävät työnantajan tuki ja työn kokeminen tärkeäksi elämänalueeksi. Miten voimme siis pidentää työuria?

Työuria pidennetään työllistämällä työttömiä, saamalla nuoret nopeammin työelämään, auttamalla työssä jaksamista ja kannustamalla työnantajia ikääntyvien työllistämiseen. Olemme esittäneet yli 60-vuotiaat työssä pitävälle työnantajalle työnantajamaksujen helpotusta. Haluamme myös parantaa työelämän laatua, lisätä työaikajoustoja, uudistaa johtamiskulttuuria ja kehittää työterveyshuoltoa. Näillä toimilla saamme tuloksia ja säilytämme luottamuksen eläketurvaan.

Erityinen huoli koskee työuran alkupäätä. Meillä on tällä hetkellä noin 20 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa nuorta. Heidän määränsä kasvaa joka vuosi 3000 hengellä. On inhimillisesti katsottuna väärin, etteivät he voi osallistua työelämään omalla panoksellaan. SDP:n tavoitteena on työkyvyttömyyden vähentäminen kaikissa ikäluokissa. Tämä edellyttää palveluiden parantamista sekä työelämän muuttamista inhimillisemmäksi.

Työeläkelupauksemme ydin onkin helppo kiteyttää: haluamme puolustaa suomalaisten eläketurvaa ja pidentää työuria työelämää kehittämällä. Mitä mieltä muut puolueet ovat?