Solidaarinen Kela-korvaus

Kirjoituksia

Suomalaisella julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä on haluttu taata kaikille yhtäläiset oikeudet peruspalveluihin. Tasa-arvoisesta järjestelmästä huolimatta hyvinvointierot Suomessa ovat kasvaneet.  Sosiaalinen asema vaikuttaa työikäisten kuolleisuuseroihin ja erottaa jo lapsetkin joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon käyttäjiksi.  Yksityistä terveydenhoitoa varten lapsille hankitaan vakuutuksia, jolloin perheet voivat turvautua yksityisen puolen erikoislääkäripalveluihin. Huonoa tässä kehityksessä on, että vakuutuspohjainen terveydenhuoltojärjestelmä tuhoaa tasa-arvoisen terveydenhuollon maassamme.

Terveydenhuoltojärjestelmän eriytyminen johtaa siihen, että rikkaat suomalaiset voivat odottaa elävänsä yli 13 vuotta pitempään kuin köyhin kansanosa. Hyväosaisten mahdollisuus parempiin terveyspalveluihin johtaa asteittain luokkayhteiskunnan paluuseen. Hallitusohjelmassa on tunnistettu nämä terveydenhuoltojärjestelmän ongelmat, johon voidaan lukea myös yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset. Hallitusohjelmassa todetaan, että kunnallista terveyspalvelujärjestelmää ja sairausvakuutusjärjestelmää tullaan sovittamaan yhteen monikanavaisen rahoitusjärjestelmän ongelmien poistamiseksi.

Kela-korvausjärjestelmän heikkous on siinä, että suomalaisten veronmaksajien rahat ohjataan Kela-korvauksen muodossa ylikansallisille yrityksille, jotka pahimmassa tapauksessa kiertävät vielä Suomen verotusta. Tämä epäsuotava kehitys on katkaistavissa ainoastaan takaamalla kaikille laadukas julkinen terveydenhoito ja rajoittamalla yksityisen terveysbisneksen kasvua veronmaksajien varoilla.

Pentti Kettunen (ps) esitti Kela-korvauksen poistamista kokonaan. Tätä en kannata, koska se johtaa pientuloiset ja paljon sairastavat kansalaiset taloudelliseen ahdinkoon.  Sen sijaan tarvitsemme Suomeen solidaarisen terveysuudistuksen. Kela-korvaukset ohjautuvat nyt pääosin hyvätuloisille, jotka käyttävät eniten yksityisiä terveyspalveluita. Aiheellista on kysyä, onko oikein tukea yhteiskunnan varoista kaikkein varakkaimman kansanosan yksityisten terveyspalvelujen käyttöä?

Ansiotulonverotus on maassamme progressiivinen. Ansiotuloista riippuvaa Kela-korvausta voitaisiin soveltaa myös terveydenhuollossa. Uudistetussa Kela-korvausjärjestelmässä alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla kansalaisilla ja perheillä olisi täysimääräinen Kela-korvaus. Tähän luokkaan luen muun muassa opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, yksinhuoltajat ja pienituloiset perheet. Vastaavasti korkeimpien tuloluokkien kansalaisilta Kela-korvaus olisi poistettu kokonaan. Uudistettu Kela-korvaus olisi täten solidaarinen. Kela-korvauksista maksetaan nyt huomattava osa Etelä-Suomen hyvätuloisille, jossa on muutenkin terveyspalveluita eniten saatavilla. Solidaarisella Kela-korvauksella tasattaisiin osaltaan väestöryhmien hyvinvointieroja ja eriarvoisuutta kansalaisten välillä.