Sote-palvelut ja Kainuu

Kirjoituksia
verenpaine

Sotepalvelut pitää saada suuremmille harteille, se on tärkein tulevan hallituksen tehtävä. Kainuun maakuntahallitus ja -valtuusto voivat jatkaa hankkeiden avulla elinkeinojen kehittämistä. Ne voivat jatkaa toimintaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa, maakuntauudistuksen valmistelussa hyviksi havaittuja uudistuksia tulee yhteisesti viedä eteenpäin.

Keskustapuolue on hyvin vahvasti lähtenyt arvioimaan maakunnan menetystä, jos keskustapuolue ei ole tulevassa hallituksessa. Kainuun maakunta menetetään ja jäädään takapajulaksi, – näin sanoo myös maakuntajohtaja Malinen. Se, ettei maakuntamalli ja Sote toteutunut, johtuu yksinomaan hallituksen jääräpäisyydestä lakiesityksen suhteen. Oppositio ei esitystä kaatanut, vaan sen teki itseoikeutetusti pääministeri Sipilä, koska hän näki ettei lakiesitysten läpimenolle ollut mitään mahdollisuuksia.

Keskustan ja kokoomuksen suunnalta on tullut synkkiä arvioita SDP:n mallista ja vaikuttaa siltä, ettei SDP:n sotemalliin ole perehdytty tai ei haluta tunnustaa sen toimivuutta. Jos halutaan päästä eteenpäin soteasioissa, se on tässä tilanteessa aivan toteuttamiskelpoinen ja yksinkertainen lainsäädännöllisessä mielessä.

Otan esimerkkinä Kainuun. Meillä on sotekuntayhtymä, poistetaan perästä sana yhtymä, siitä tulee sotekunta. Siihen kuuluvat kaikki Kainuun kunnat. Muutetaan kuntalakia, johon tulee pykälä sotekunnasta. Sille säädetään lailla verotusoikeus, itsemääräämisoikeus ja vaaleilla valittava valtuusto. Vaalit järjestettäisiin niin kuin hallintokokeilun aikana tehtiin maakuntatasoisesti.

Valtionosuudet tulisi suoraan sotekunnalle ja verotuksen kautta sotekunta-alueen, esimerkiksi Kainuun kuntalaiset, osallistuisivat sen rahoittamiseen tietyllä prosentilla. Kunnat toimisivat muissa asioissa järjestäjänä; koulutus, elinkeinot, tekniset palvelut ym. Kunnat voisivat olla myös terveyspalveluiden osalta tuottajina sotekunnalle.

Valtionosuustasausjärjestelmällä tasattaisiin valtakunnan alueen palveluiden yhdenvertaisuutta ja laadun varmistamista rahoituksellisesti. Kokonaisveroaste alueella ei saisi nousta nykyistä tasoa suuremmaksi. Tällä ratkaistaisiin sotepalveluiden parempi laatu ja rahoitus. Muu toiminta jäisi vielä valtion alueviranomaisten ja Kainuun liiton tehtäväksi. Näin olisi yksi askel otettu maakunnan suuntaan. SDP:n toiveena on, ettei maakunnissa valmistelua lopetettaisi, vaan jatkettaisiin ja valmistuttaisiin nopeisiin ratkaisuihin soten osalta.