Suu säkkiä myöten

Kirjoituksia

Velaksi ei voi jatkuvasti elää, eivät edes valtiot. Tästä ovat eläviä esimerkkejä Euroopan velkamaat, jotka painivat nyt megaluokan velkaongelmien parissa. Tämä ei saa olla Suomen tie. Hallituksen on tehtävä kestäviä ratkaisuja, jotta hyvinvointivaltio on turvattu myös lapsillemme.

Vaikeina aikoina on tehtävä myös vaikeita ratkaisuja ja osa sopeuttamistoimista vääjäämättä kirpaisee. Suomi elää työstä ja hallituksen tavoitteena oli tehdä työtä sekä oikeudenmukaisuutta tukevia kestäviä ratkaisuja. Nyt sellainen tulos saavutettiin. Karamellipolitiikan aika, jolloin kaikille luvattiin kaikkinaista hyvää, tämä aika on ikävä kyllä eletty, vaikkakin oppositiopuolueet katteettomia lupauksia yhä antavat.

Suomi on eurooppalaisen uuden ajan kynnyksellä ja jokaisen maan on itse muurattava omat peruskivensä kestävälle pohjalle, ei velalle. Suomi on tässä tiennäyttäjä. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja säilyttää AAA-luottokelpoisuus. Nyt on ratkaistu millaisin painotuksin tämä tavoite saavutetaan.

Vaikka hallitus joutui tekemään kipeitä päätöksiä ja valtio joutuu leikkaamaan menojaan, tuloerot Suomessa pienenevät kehysriihen seurauksena. Tämän osoittaa myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimus päätösten vaikutuksista. Tehdyt ratkaisut ovat kansainvälisestikin poikkeuksellisia; vaikka taloutta sopeutetaan, tuloerot pienenevät. Eriarvoistavan Suomen suuntaa on nyt muutettu, tämä on hallituksen yksi keskeisin tehtävä.

Suomessa tehtävää riittää kaikille. Nyt tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen, yhteiskuntavastuun kantavia kuntia, yrityksiä ja samaan suuntaan soutajia. SDP kantaa oman vastuunsa ja on osaltaan viitoittanut Suomelle uuden oikeudenmukaisemman suunnan.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa