Tiedote liittyen ensi vuoden budjetin lisäyksiin

Kirjoituksia

Valtiovarainvaliokuntavastaavat sopivat perjantaina 30.11.eduskunnan lisäyksistä vuoden 2013 budjettiin.
– Olen odella tyytyväinen hallinto- ja turvallisuusjaoston esityksiin, jotka valiovarainvaliokunnanvastaavat hyväksyivät tänään, kansanedustaja Raimo Piirainen kertoo.

Hallinto- ja turvallisuusvaliokunta esitti kertausharjoitusten toteutukseen lisäystä 1000 000 euroa, vapaaehtoisen maanpuolustukseen 200 000 euroa, Venäjän rajaylityspaikkojen kehittämiseen rajavartiostolle 800 000 euroa ja tullille 400 000 euroa,  Suomen rajat ylittävään pelastusharjoitusten toteukseen 50 000 euroa. Harmaan talouden torjuntaan 50 000 euroa. Lähetystöverkon kattavuuden turvaamiseen 1000 000 euroa.

– Hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsenenä olen tyytyväinen, että meidän esitykset hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnassa, Piirainen toteaa.

Myös ystävyysseurojen toiminnan turvaamiseen lisättiin 600 000 euroa.