Tiedote: Talvivaarassa hoidettava asiat kuntoon

Kirjoituksia

Talvivaaran kaivos on noussut otsikoihin huonoilla uutisilla. Vuotavasta kipsisakka-altaasta valuu myrkkyjä lähivesiin.

– Talvivaaran aloittaessa toivottiin parasta ja iloittiin siitä, että Kainuun syrjäalue sai talouteensa piristysruiskeen. Kaivosyhtiöstä on tullut merkittävä toimija alueellamme. Talouden intressien edelle ovat kuitenkin vyöryneet yhtiön aiheuttamat ympäristöhaitat, jotka on nyt torjuttava määrätietoisesti, kansanedustaja Raimo Piirainen toteaa.

Ympäristöystävällistä kaivosta ei ole olemassakaan. Lähtökohtana pitää olla, että kaivokset aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Näissä toimissa Talvivaara ei ole vielä onnistunut. Talvivaaran ympäristöhaitat ovat olleet kainuulaisten tiedossa, nyt ne ovat karulla tavalla nousseet koko maan tietoisuuteen. Kysymys on myös työturvallisuudesta työntekijöiden näkökulmasta.

– Ei kaivoksen ympäristöasiat näin huonolla tolalla saa olla! Ympäristöpainajaisen estämiseksi Talvivaaran on panostettava vielä enemmän toimintansa turvallisuuteen ympäristön kannalta. Talvivaaran menetetty luottamus saadaan takaisin vain näkyvillä, tuntuvilla ja mitatuilla tuloksilla. Toivon myös viranomaisilta tehokkaampaa toimintaa valvonnan kehittämiseksi.