Tuhkiin puhaltamista ja ihmislähtöinen kuntauudistus

Kirjoituksia

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan valtion ensi vuoden talousarvioita. Esityksestä puuttuu kuitenkin kainuulaisille tärkeä Kainuun kehittämisraha. Kainuun maakuntakokeilun loppuminen tarkoitti kainuulaisille samalla yli 50 miljoonan euron menettämistä. Rahan menettäminen tulee koskettamaan meitä kaikkia.

Kuntavaalit lähestyvät ja myös keskustapuolue julkaisi oman kuntavaalikampanjansa. Kampanjassa puolue esittää maakuntamalleja kuntauudistusten ratkaisuksi. Hei haloo! Juurihan keskustapuolueen puolankalaiset päättäjät lopettivat Kainuun maakuntakokeilun ja samalla menetimme muun muassa Kainuun kehittämisrahan. Melkoista tuhkiin puhaltamista!

On tunnustettu asia, että Suomen kuntarakennetta ja kuntien tapaa toimia pitää uudistaa. Kuntauudistuksessa kyse on palveluiden turvaamisesta asukkaille elinkeino- ja väestörakenteen muuttuessa. Kuntauudistus aiheuttaa samalla voimakkaita tunteita, koska kotikunta on suomalaisille tärkeä identiteetin ja turvallisuuden antaja, jolloin kotiseuturakkaus on voimakkaampi tunne kuin uudistamisen tarve. Muutokset kunnan nimessä ja rajoissa koetaan vahvasti turvallisuuden tunnetta järisyttävinä.

Kainuun kunnat ovat isojen haasteiden edessä. Kunnissa on kyettävä tekemään muutoksia niin, että asukkaat voivat pitää vahvan paikallisidentiteettinsä, mutta myös saavat turvan kunnan kyvystä tarjota heille palveluita ja auttaa heitä eri elämäntilanteissa. Kunnan on myös pystyttävä houkuttelemaan uusia työntekijöitä julkisiin palvelutehtäviin. Vanhuspalveluihin pitää riittää käsipareja ja nuorisoa jäämään kotiseutuaan kehittämään.

Kuntauudistuksen tulee vahvistaa julkista palvelujärjestelmää ja vahvistaminen saadaan aikaiseksi kuntien voimavaroja yhdistämällä. Peruspalvelut täytyy kyetä järjestämään mahdollisimman laadukkaina ja mahdollisimman lähellä asukasta. Julkisia peruspalveluja on siirrettävä osittain pyörille ja vietävä lähelle ihmistä. Tämä voidaan toteuttaa vain riittävän kokoisilla yksiköillä ja osaamisella.

Kuntauudistuksen ydin on tasavertaisuuden toteuttaminen. Lähtökohtana on, että niin suurten keskusten kuin pienten kylien asukkaille taataan tasapainoinen lapsuus ja ihmisarvoinen vanhuus. Ihmisen asuinpaikka ei saa vaikuttaa perusoikeuksiin, vaan ne turvataan kaikkialla. Taloudellisesti itsenäiset peruskunnat pystyvät turvaamaan varhaiskasvatuksen, koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä tuottamaan yhdessä vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. Näiden ohella tarvitaan kuntien yhteistyötä ja erikoisosaamista sekä yhteisiä rakenteita. Kainuulaisten kannattaa tavoitella parhaita mahdollisia julkisia palveluita, jotka ovat myös veronmaksajalle hinnaltaan kohtuulliset. Parhaat kainuulaiset kuntamallit saadaan esille vain osallistumalla kuntajakoselvitykseen.