Tukea pienten yritysten kasvuun

Kirjoituksia

Vuosien aikana olen tavannut paljon eri kokoisten ja eri alojen yrittäjiä. Enimmäkseen huolet ovat liittyneet työkustannusten kalleuteen ja byrokratiaan.

Irtisanomisen helpottaminen ei ole noussut kärkihankkeeksi työllistämiskynnystä mietittäessä. Ei, koska sen vaikutukset työllisyyteen ovat myös hallituksen omin sanoin minimaaliset. Kannatan lämpimästi toimia pienten yritysten ja itsensä työllistäjien toimintaedellytysten parantamiseksi esimerkiksi verotuksen ja lakisääteisten maksujen uudistamisella, jos ja kun tarvetta lisätyövoiman palkkaamiseksi ilmenee.

Kuten olen eri yhteyksissä usein todennut, irtisanominen Suomessa on edelleen varsin helppoa kun perusteet ovat todellisia. Olisikin järkevämpää käyttää paukut näiden yritysten tukemiseen luomalla kannustimia sen sijaan, että ideoidaan mielivaltaan perustuvia työmarkkinoita irtisanomista helpottamalla.

Suurille pörssiyhtiöille jaetut ja ulkomaisille omistajille osinkoina tuloutetut valtion yritystuet voisi olla yksi instrumentti, jonka voisi kohdistaa tukemaan kotimaisten pienyritysten työllistämistoimia ja kasvua.