Työttömyysturvalaki ei suojaa tapaturmaeläkeläisen oikeuksia

Kirjoituksia

Kansanedustaja Raimo Piirainen (sd) on tehnyt lakialoitteen työttömyysturvalain muuttamisesta siten, että tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavalle taataan oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet myös Merja Kyllönen (vas) ja Timo Korhonen (kesk).

Ansiopäivärahaan on oikeutettu palkansaajakassan jäsen, joka vakuutettuna ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Osittaista tapaturmaeläkettä saava voi työttömäksi joutuessaan menettää oikeutensa tähän ansiopäivärahaan, koska tapaturmaeläkettä saavalle ei ole työttömyysturvalaissa säädöstä, joka myöntäisi poikkeuksen työtulon tarkastelujakson pidennykselle.

– Tämä sosiaaliturvaloukku on korjattava, vaativat kainuulaiset kansanedustajat.

– Epäkohdan korjaamiseksi tein eduskunnalle lakialoitteen, jossa työttömyysturvalain 6 luvun 4 § säädöstä muutetaan siten, että tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavan henkilön ansiopäiväraha määräytyy tapaturmaeläkkeen alkamishetkellä vallinneen työtulon mukaan, kertoo Raimo Piirainen.