Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä linja-autoliikenteessä

Kirjoituksia

SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä linja-autoliikenteessä.

Piirainen kysyy hallitukselta, että katsooko hallitus työsuojelutarkastuksissa havaittujen puutteiden sanktioiden olevan riittävä ja mitä hallitus aikoo tehdä, jotta linja-autoliikenteessä rehottava ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ja sovellettavien työsopimusehtojen rikkominen saataisiin kuriin?

– Kirjallisen kysymyksen tekemiseen johti työsuojelutarkastuskertomus (13/5197 11.12.2013 Onnibus Oy), jossa työsuojelutarkastajat havaitsivat useita puutteita, jotka johtivat kehotukseen, toiminnan harjoittajalle annettuihin toimintaohjeisiin ja tiedoksi antoon Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston työlupayksikköön.

KIRJALLINEN KYSYMYS
Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö linja-autoliikenteessä
Eduskunnan puhemiehelle

Työsuojeluviranomaiset suorittavat työsuojelutarkastuksia yrityksiin, joissa tarkistetaan mm. työaikakirjanpito, ulkomaalaisten työntekijöiden työteko-oikeuden tietojen säilyttäminen työpaikalla ja ulkomaalaisen työtekijän työteko-oikeuden varmistaminen, joka on työnantajan velvollisuus.

Työsuojelutarkastuskertomuksessa (13/5197 11.12.2013 Onnibus Oy) työsuojelutarkastajat havaitsivat useita puutteita, jotka johtivat kehotukseen, toiminnan harjoittajalle annettuihin toimintaohjeisiin ja tiedoksi antoon Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston työlupayksikköön.

Kehotukseen johtivat seuraavat puutteet: Työnantajalla ei ollut esittää työpaikalla säilytettäväksi määrättyjä ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteita, eikä työnantajalla ollut esittää työaikakirjanpitoa.

Toiminnan harjoittajalle annettavat toimintaohjeet olivat seuraavat: Työnantaja ei ollut varmistunut siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on työnteko-oikeus Suomessa. Tarkastuksessa havaittiin, että ulkomaalaisille työntekijöille on maksettu pienempää tuntipalkkaa kuin sovellettavan työehtosopimuksen mukaan on maksettava. Ulkomaalaisille työntekijöille ei ollut maksettu työaikalain (605/1996) ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaista korotettua palkkaa tehdyistä ylityötunneista. Näin ollen ulkomaalaiset työntekijät oli asetettu epäedulliseen asemaan.

Koska ulkomaalaisten työntekijöiden työehdot poikkesivat linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksesta, tarkastuskertomus oli lähetetty tiedoksi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston lupayksikköön.

Työsuojeluviranomainen voi määrätä valvontatoimenpiteen tehostamiseksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen, jolloin työsuojeluviranomainen voi määrätä tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. Työsuojeluviranomaisen ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle tehdään työ- ja elinkeinotoimiston toimenpiteitä varten.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Katsooko hallitus työsuojelutarkastuksissa havaittujen puutteiden sanktioiden olevan riittävä ja mitä hallitus aikoo tehdä, jotta linja-autoliikenteessä rehottava ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ja sovellettavien työsopimusehtojen rikkominen saataisiin kuriin?

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2014
Raimo Piirainen /sd