Valtionyhtiöiden johdon palkka- ja palkitsemisjärjestelyt

Kirjoituksia

Suomalaisiin valtion- ja valtion osakkuusyhtiöihin on viime vuosina pesiytynyt käytäntö, jolla yhtiöiden ylintä johtoa palkitaan kymmenien prosenttien palkankorotuksilla tai avokätisillä bonuksilla. Palkansaajien ansiokehitys on vastaavasti rajoittunut vuosittain muutaman prosentin palkankorotuksiin. Tämä eriarvostava kehitys on rapauttanut yhteiskuntamoraalia aikana, jolloin muu kansanosa kamppailee uhkaavaa taloustaantumaa vastaan.

Valtionyhtiöiden johdon ylimitoitettua palkkausta on perusteltu erityisosaamisella, kuitenkin johtajien palkat ovat usein riippumattomia johdon suorituksesta. Yhtiöiden tulokseen vaikuttavat useat seikat ja esitetty kannattavuus voi johtua esimerkiksi voimakkaasta yleisestä talouskasvusta. Tässä valossa juuri johdon palkitseminen vaikuttaa olevan enemmän saadun vallan seurausta, kuin suoriutumisesta itse työssä. Tämä on juuri sitä ahneuden ilmapiiriä, joka rapauttaa suomalaisten yhteiskuntamoraalia.

Olisi luontevaa, että valtionyhtiöiden johto toimisi yhteiskunnassa esimerkkinä maltillisilla palkka- ja etujen korotuksilla aikana, jolloin muiltakin vaaditaan palkkamalttia. Aiheesta voi kysyä, miksi juuri johdon motivointiin tarvitaan bonusjärjestelmät, kun suoritusportaalle käy riittävä peruspalkka?

Osakeyhtiölain mukaan päätösvalta palkitsemisjärjestelmistä on yhtiöiden hallituksilla. Valtiovarainministeri Urpilainen on pyytänyt asiasta selvitystä, miten maan hallitus voi asiaan osaltaan vaikuttaa.

Valtio on nyt uudistamassa omistajapolitiikkansa ja on 3.11.2011 julkaissut tästä periaatepäätöksen. Uudistettu omistajapolitiikka koskee myös palkkausta ja palkitsemisjärjestelmiä. Ohjeistuksen lähtökohtana on, että johdon palkkauksessa ja palkitsemisessa noudatetaan pitkäjänteiseen tulokseen ja yritysten kokonaismenestykseen perustuvia kriteerejä ja kohtuullisuuden periaatteita. Palkitsemisen tulee olla myös oikeudenmukaista siten, että myös muuta henkilöstöä motivoidaan ja palkitaan joko henkilöstörahastojen kautta tai muutoin. Valtion aktiivisella omistajapolitiikalla tuetaan kasvua ja työllisyyttä edistäen näin yhteiskunnan kokonaisetua. Yhteiskunnan kokonaisetuun liittyy keskeisesti myös se, että yhtiöiden johdon palkkaus ja palkitseminen on avointa, ennakoitavaa, kohtuullista ja johdonmukaista.