Vappupuheeni Kajaanissa ja Kuhmossa

Kirjoituksia

Kajaanin vappupuhe 1.5.2014

Hyvää Työväen juhlapäivää hyvät kuulijat

Tervetuloa tähän Kainuun ammatillisen paikallisjärjestön ja Kajaanin Sosialidemokraattien sekä Kainuun vasemmiston yhteiseen vappujuhlaan !

Vappu on edelleen yksi suomalaisten suosikki juhlapyhien joukossa. Perinne kevään aloittavasta juhlasta on arvokas ja kansalaiset yhteen kokoava voima. Vapun suosio näkyy tälläkin ja me kaikki olemme tekemässä tätä yhteistä juhlaamme. Vapun osalta on sanottava, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arkkitehti, sosialidemokraattinen liike on eri aikoina ollut mukana jalostamassa vappuperinnettä koko kansan juhlaksi. On ilo todeta tämän kansanperinteen olevan voimissaan.

Kuva: Aki Räisänen

Kuva: Aki Räisänen

Viimevuosina monet oikeiston ajamat arvot ovat saaneet lisää voimaa ja yleistä hyväksyntää. Eläkeiän leikkaaminen, poskettomat bonusjärjestelyt, sairaslomalaisten työehtojen heikennykset, saksalaisen matalapalkkatyömallin ihannointi ja monet muut tavallisen duunarin arkeen haitallisesti vaikuttavat asiat, ovat olleet esillä lehtien pääkirjoituksissa ja näitä niin sanotut asiantuntijat vieläpä oikeaksi todistelevat. Ammattiyhdistysliike sekä poliittinen vasemmisto SDP sen etunenässä ovat olleet pakotettuja puolustustyöhön. Tämä on vienyt energiaa oman poliittisen vaihtoehdon esittämiseltä.

Nyt Sosialidemokraatit ovat päättäneet iskeä takaisin. Toukokuussa SDP:n puoluekokouksesta käynnistyy mittava Vasemmiston tulevaisuus -hankekokonaisuus, jonka tavoite on palauttaa SDP suomalaisen politiikan ajatusjohtajaksi. Osana tätä kirkastamme SDP:n esittämiä vaihtoehtoja ja luomme uusia. Osana tätä tuomme esityksemme paremmin ihmisten tietoisuuteen. Osana tätä luomme uuden polun koko työväenliikkeen uudelle tulemiselle. Vasemmistolainen politiikka, hyvinvointiyhteiskunta on ollut suuressa kansansuosiossa. Nyt on aika jatkaa uudella voimalla tätä kehitystyötä.

Hyvät kuulijat,

Suomen taloudellinen tilanne on ollut heikko. Vertailua tilanteeseen voi hakea lähinnä 1990-luvun lamasta. Tuolloin maan talous toipui kolmessa vuodessa, nyt talouskriisiä on jatkunut jo kuusi vuotta. Mutta nyt näkyy valoa tunnelin päässä. Metsäteollisuuden ja koko Suomen talousnäkymät vahvistuivat, kun Metsä Group ilmoitti valmistelevansa 1,1 miljardin jätti-investointia uuteen sellu- ja biotuotetehtaaseen. Näillä näkymillä maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas käynnistyy vuonna 2017.

Investointi on tuomassa vientituloja lisää puolimiljardia vuosittain ja 2500 pysyvää työpaikkaa. Tehtaan rakentamisvaihe työllistäisi 6 000 henkeä. Tätä Suomi tarvitsee, investointeja ja uskoa tulevaisuuteen. Äänekosken tehtaasta toivotaan esikuvaa, joka synnyttää bio- ja metsäklusterin lisäinvestointeja ympäri Suomea. Epäilemättä Suomen metsävarannot mahdollistavat uusia biojalostamoita.

Tämä yhdistettynä siihen määrätietoiseen työhön, jota on tehty biotalouden edistämiseksi antaa luvan odottaa jatkoa. Ja biotalouden jatkoa on tulossa juuri Kainuuseen. Onhan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt tänä keväänä St1 Biofuels Oy:lle ympäristöluvan uudelle bioetanolitehtaalle Renforsin Rannan teollisuusalueella Kajaanissa ja toiminnanaloittamisluvan. Sellupohjaista etanolia liikennekäyttöön valmistavan laitoksen hankesuunnittelu etenee ja yhtiön tavoitteena on viimeistellä investointipäätös kesään mennessä, jolloin tuotanto voisi alkaa vuosien 2015-2016 vaihteessa. Tämän projektin työllistävä vaikutus suunnittelu- ja rakennusaikana on noin 200 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan Kajaanin etanolitehdas työllistäisi suoraan ja välillisesti runsaat 30 henkilöä.

Hyvät kuulijat,

Valtioneuvostossa on tehty tällä vaalikaudella suuria uudistuksia. Yksi uudistus on ollut hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän jo hyväksymä valtionosuuslainsäädännön uudistaminen. Uudistuksen myötä valtionosuuskriteerien määrää vähennetään nykyisestä 50:stä 11:een. Nykyistä järjestelmää on pidetty vaikeana hallinnoida, sekavana sekä vanhentuneena. Kainuun kannalta uudistusta voidaan pitää onnistuneena. Viime hetken tuunaukset syrjäiseen sijaintiin ja ikääntymiskertoimeen vaikuttivat positiivisesti Kainuun valtionosuuksien määrään. Tärkeää oli myös kurssimuutos SDP:n ajamalle linjalle vesivoimaloiden ja tuulivoimaloiden kiinteistöveron tuotosta.

Pohjois-Suomessa tuotto jää edelleen kokonaan kunkin voimalaitoksen sijaintikuntaan. Suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeää oli sopia sosiaali- ja terveysuudistuksen suuntaviivat. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on suurin hyvinvointipalvelujen eteen tehty uudistus sitten kansanterveyslain. Uudistuksen kärkenä on tuottaa kaikille suomalaisille tasa-arvoiset hyvinvointipalvelut. Jotta vaatimus palvelujen tasa-arvoisuudesta voi toteutua, se tarkoittaa satsauksia nimenomaan julkiseen terveydenhuoltoon. Vierastan Jyri Häkämiehen esitystä yksityisistä terveysasemista, jotka jakaisivat yhteiskunnan hyvinvointipalveluja osaltaan rahapussin paksuuden mukaan.

Hyvät kuulijat,

Yritykset tekevät investointipäätöksensä ja poliittiset päättäjät luovat puitteet. Nyt päättäjien on syytä olla tyytyväisiä. Tuoreiden investointipäätöksen taustalta löytyy hallituksen elinkeino- ja kasvupoliittisia päätöksiä, joiden tarkoitus on tehdä Suomesta houkutteleva ja kilpailukykyinen investointikohde. Metsä Fibren hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan on ilmoittanut reilusti, että vuoden alusta voimaan tullut yhteisöveron alennus edisti päätöstä ryhtyä rakentamaan tehdasta.
Vaikka nyt on syytä iloita investointipäätöksistä, jotka tuovat työtä suomalaisille, syytä tavattomaan henkselien paukutteluun ei ole.

Tämän päivän taloustilanteessa on paljon yhtäläisyyksiä 20 vuotta sitten tehtyihin maan talouden pelastustoimiin. Siinä missä Lipposen ensimmäinen hallitus keskustan ja kokoomuksen porvarihallituksen jäljiltä sai edeltäjältään perinnöksi kohoavan valtion velkaantuneisuuden, oli tilanne taas sama keskustan ja kokoomuksen porvarihallituksen jälkeen. Kun tuolloin uusi hallitus sai perinnökseen kohoavan joukkotyöttömyyden, oli tilanne sama tämän hallituksen aloittaessa. Aina kun Suomessa on ollut keskustan ja kokoomuksen yhteishallitus on maan talous ja valtion kassa saatu ammottamaan tyhjyyttä. Ja aina Sosialidemokraatit ovat astuneet vaikeaan tilanteeseen ja siivonneet nuo porvarihallituksen sotkut.

Hyvät kuulijat,

Sosialidemokraatit eivät hyväksy ajatusta, että jokainen on oman onnensa seppä. Vahva julkinen talous ja kattavat julkiset palvelut ovat kaikkien, mutta erityisesti yhteiskunnan heikompiosaisten turva. Tätä ensisijaista turvaa tarjoavat kattavat ja laadukkaat julkiset palvelut, joita tulonsiirrot täydentävät. Kun maan taloutta on laitettu kuntoon, on tätä tärkeää arvovalintaa noudatettu. Meidän on tehtävä hartiavoimin työtä maan talouden pelastamisessa. Talouden elvyttävä työlinja on avainsana uusien työmahdollisuuksien luomisessa.

Keskeisimmät työpanostukset liittyvät uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis- ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Itä-Suomessa kuutostietä parannetaan ja hankelistalla on myös Kajaani-Oulu valtatien kunnostaminen ja myös monet pienemmät liikennehankkeet toteutetaan. Aikuisten koulutustason nostamiseen osoitetaan uusia määrärahoja, ja lisäksi kasvavien yritysten innovaatio- ja tutkimusrahoitukseen tehdään merkittäviä lisäpanostuksia.

Arvoisat vapun juhlijat,

Työvoima Suomessa vähenee ja samanaikaisesti huoltosuhde heikkenee. Siksi meidän on tuettava samanaikaisesti kahta talouskasvun tekijää; työn tuottavuuden kasvua ja työhön osallistumisen astetta. Tarvitaan talouskasvua. Yksi talouskasvun tekijä hallitusohjelmassa on ollut tukea työttömiä. Asumistuen 300 euron suojaosa tulee käyttöön 2015 syyskuun alussa. Uudistus lisää merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia vastaanottaa työtä.

Jo aiemmin päätettiin työttömyysturvan puolisoiden tuloharkinnasta luopumisesta ja työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on korotettu 100 €/kk. Työttömien kansalaisten mahdollisuus ottaa pieninkin työ on nyt helpotettu merkittävästi. Näillä päätöksillä sosialidemokraatit vahvistavat tulevan talouskasvun pohjaa, joka tuo ihmisille uusia työmahdollisuuksia.

Erityisen tärkeää on tarjota tukea ja turvaa niille, joilta irtisanomiset ja lomautukset ovat vieneet työn. Muutosturvan toimintamallia on toteutettu vuodesta 2005 lähtien. Sillä on autettu työllistymistä uuteen työhön mahdollisimman nopeasti yritysten irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Muutosturvaa pitää edelleen syventää. Muutosturvan kehittämisessä ja työvoimapolitiikassa yleisemminkin on kiinnitettävä erityinen huomio kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, eli vailla käyttökelpoista ammattitutkintoa oleviin sekä ikääntyneisiin. Heidän asemaansa on määrätietoisesti parannettava.

Vaatimattoman talouskasvun ja vientiteollisuuden vaikeuksien johdosta rakennetyöttömien määrä on edelleen kasvanut. Yhteiskunnan ei pidä hyväksyä tätä kehitystä. Pitkään tai toistuvasti työttömänä olleita ei saa unohtaa. Myös erityisryhmät, kuten maahanmuuttajat ja osatyökykyiset, on huomioitava nykyistä paremmin. Koko työvoimapotentiaali on siis saatava työmarkkinoiden käyttöön työurien pidentämiseksi.

Hyvät kuulijat,

Yksi hallituksen kärkihankkeista, nuorisotakuu, on saanut hyvän vastaanoton nuorilta. Nuoret kertovat, että nuorisotakuu on osunut kohdalleen. Koulutusta ja työtä vailla olevien alle 25-vuotiaiden mielestä nuorisotakuu on auttanut selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia ja lisännyt motivaatiota hakea ja päästä koulutukseen ja työhön. Toisen asteen koulutuksen ja valmistavien koulutusten ulkopuolelle jää joka vuosi tuhansia nuoria. Merkittävä osa näistä nuorista ei missään vaiheessa aloita toisen asteen koulutusta.

Suomen oppivelvollisuusikä ja oppivelvollisuus on tällä hetkellä Euroopan lyhimpiä. Kuulumme niihin harvoihin eurooppalaisiin maihin, joissa oppivelvollisuusikää ei ole vuosikymmeniin pidennetty. Tähän on saatava nyt korjaus, ja näin tapahtuu. Nyt päätetty vuoden pidennys luo yhden vuoden ohjaavan ja valmistavan jakson, joka puuttuu nimenomaan niiden nuorten ongelmiin, jotka eivät jatkaisi muuten opintojaan. Kynnys madaltuu, ja uudistus edistää myös nuorisotakuun toteutumista. Nuorisotakuun ansiosta myös resursseja ja verkostotyötä on lisätty. Esimerkiksi nuorten työllistämispalveluiden saatavuus ja toimivuus on parantunut nuorisotakuun voimassa olon aikana. Tämä on ollut mahdollista nuorisotakuuseen sijoitettujen lisämäärärahojen ansiosta.

Näillä sanoilla toivotan Teidät tervetulleiksi tähän Vappujuhlaan !

Vappupuhe Kuhmossa

Hyvää Työn juhlapäivää hyvät kuulijat,

Tervetuloa tähän Kuhmon ammatillisen paikallisjärjestön ja vasemmistopuolueiden yhteiseen vaalijuhlaan.

Euroopan parlamenttivaalit ovat ovella. Reilun kolmen viikon kuluttua olevissa vaaleissa valitaan kolmetoista henkilöä Euroopan parlamenttiin edustamaan Suomea seuraavaksi viideksi vuodeksi. Sosialidemokraattisessa puolueessa ja vasemmisto liitossa on hyviä ehdokkaita edustamaan Suomea. Nyt pitää lähteä äänestämään, eikä jättää valtapolitiikkaa porvareiden pelikentäksi. EU on valtioiden liitto, enkä näe mitään tarvetta lähteä muuttamaan sen toimintaperiaatetta. Tiiviimmän integraation puolestapuhujia riittää, joidenkin mielestä ollaan menossa liittovaltion suuntaan. En näe siihen mitään perusteita, nykyinen valtioiden liitto on mielestäni ainut ratkaisu jolla voidaan mennä eteenpäin. Suomi ei ole luovuttamassa budjetti valtaa Euroopan komissiolle tai parlamentille.

Euroopan parlamentin vallankäytössä ovat jyränneet oikeistovoimat ja monen mielestä se näkyy markkinavoimien ja pankkiirien suosimisena. Tosiasiassa valtaa Euroopassa on annettu markkinavoimille, jolloin tehtyjä päätöksiä perustellaan markkinavoimien reagoinnilla. Sosialidemokraatit haluavat tähän muutoksen. Valtiovarainministeri Urpilainen on tehnyt merkittävän työn EU-alueen talouden eteen. Hänen ja Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäublen päättäväisyydellä ja Suomen eduskunnan Suuren valiokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan tiukoilla kannanotoilla Keski-Euroopassa on alettu ymmärtää, että sopeuttamistoimia on tehtävä.

Porvarillinen oikeisto on laiminlyönyt omalta osaltaan veronmaksun monissa Välimeren valtioissa. Sitä vastoin pieni- ja keskituloiset ovat saaneet raskaasti maksaa porvareiden talouspolitiikan kupruista. Usein on näyttänyt siltä, että Pääministeri Katainen on käynyt antamassa tukensa Euroopan porvareille ennen kriisirahoitusneuvotteluja, ja näin vaikeuttanut Urpilaisen neuvotteluja. Nyt kuitenkin Euroopan kriisimaiden tilanne näyttää paremmalta, Kreikkakin on saanut rahoitusta järkevillä korolla avoimilta rahoitusmarkkinoilta.

Suomen viennistä yli puolet suuntautuu EU-alueelle. Siksi ei ole merkityksetöntä miten muualla Euroopassa talous kehittyy ja toimet euroalueen kriisin ratkaisemiseksi ovat olleet välttämättömiä. Kriisit osoittavat, että tarvitsemme vahvaa yhteistä talousyhteistyötä EU:n sisällä että kansainvälisesti. Tarvitsemme EU:n sisällä vahvan yhteisen tahdon Euroopan työllisyyden parantamiseksi. Tarvitsemme pelisääntöjä rahamarkkinoille ja sääntelyä veroparatiisien sekä muiden vapaamatkustajien kitkemiseksi. Vain kansainvälisen tason säännöksillä voimme saada aikaan moraalisesti kestävän maailmantalouden.

Hyvät kuulijat,

Rauha ja solidaarisuus on palautettava takaisin Euroopan arvokeskiöön. EU on rauhan liike. Euroopan rajojen rauhallisuus on meidän kaikkien turvallisuutta parantava asia. EU:n osaamista on parannettava Venäjä-ymmärryksen suhteen. EU toimii Venäjän ja USA:n voimavastapainona ja onnistuessaan tasapuolisena neuvottelijana maailmassa. Maailma on toki tänään turvallisempi paikka, kuin kylmän sodan aikana. Kuitenkin alueelliset aseilla käydyt sodat ja alueellisen kriisiytymisen uhka on liian monessa maassa edelleen pelon aiheena. Tähän liittyy usein terrorismi tai uskonnollinen fundamentalismi.

Hyvät kuulijat,

Euroopassa on avoimet työmarkkinat ja työelämän normit luovat myös Euroopan rakennustyömaille työrauhan. Tarvitaan turvaa työelämään. Pysyvä ilmiö ei saa olla tilanne, jossa rakennuksilla maksetaan kahta palkkatasoa. Edellisen porvarihallituksen aikana valvontaa heikennettiin ja lainsäädäntöä löysättiin, jolloin harmaa talous pääsi valloilleen ja muodostui kahdet työmarkkinat Suomessakin. Työntekijöiden suojelun tulee olla myös EU-lainsäädännön lähtökohta. Harmaan talouden kitkeminen niin Suomesta kuin myös Euroopasta tulee olla tärkeässä asemassa päätöksen teossa. Keskustelu veroparatiiseista on ollut kuluneen talven aikana aktiivista. Olemme sosialidemokraatteina olleet niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla etujoukoissa vaatimassa veroparatiisien torjuntaa. Nyt työ on edistynyt. Verojen välttely veroparatiisien avulla on väärin.

Verottajalta piilotettu raha pitäisi pystyä käyttämään hyvinvointivaltion tarpeisiin, kuten terveyskeskusten ja vanhustenhoidon rahoitukseen. Lisäksi ongelma on moraalinen. Yhtiöiden verojen välttely heikentää veronmaksuvalmiutta koko yhteiskunnassa. Ahneus on ihmisen ominaisuus, joka vaikuttaa hänen arvovalintoihinsa. Talouskriisin varjossa olemme syyttäneet yrityksiä tai jopa markkinoita ahneudesta, vaikka kyse on aina itse ihmisistä ja heidän päätöksistään näissä organisaatioissa. Ahne on kyltymätön. Omaa kyltymätöntä hyvää tavoitellessaan, ahne on valmis raivaamaan kaikki sen tiellä olevat esteet syrjään. Valta ja ahneus yhdessä ovat kautta aikain olleet vaarallinen yhdistelmä. Taloudellista valtaa pitävien ahneiden aiheuttamista kriiseistä on onneksi myös opittu jotain. On hyvä, että EU on nyt lisännyt pankkivalvontaa ja näillä valvontatoimillaan suojaa eurooppalaisia kansalaisia jatkossa ahneiden aiheuttamilta kriiseiltä.

Hyvät Toverit,

Tänään on juhlapäivä, mutta kaikki eivät ole juhlatuulella. Juhlamielen menettämisen syynä on usein pelko oman työpaikan menettämisestä. Saamme kuulla lähes viikoittain isoista yhteistoimintamenettelyistä, joissa erittäin kannattavatkin yritykset ilmoittavat vähentävänsä henkilöstään. Viimeisimpänä tulee mieleen Nordean ja Vakuutusyhtiö Ifin yhteistoimintamenettelyt. Myös Finnair on paistatellut julkisuuden valokeilassa työntekijöiden nöyryyttäjänä. Finnairin talouden sopeutustoimien neuvotteluissa työntekijäpuoli oli valmis jopa 10 prosentin palkanalennuksiin. Tämä ei osakeohjelmasta nauttivalle Finnairin johdolle riittänyt.

Joku raja pitäisi Finnairillakin olla ahneuden kanssa. Mikään ei tunnu riittävän bonuksista nauttiville Finnairin johtajille, ahneuden tauti näyttää iskeneen yhtiön johtoon. Yhteistoimintamenettelyn tarkoitus on alun perin olla työntekijöiden ja yrityksen välinen työkalu toimintojen yhteisessä kehittämisessä. On valitettavaa, että menettelystä on työnantajapuolen käyttämä irtisanomismenettely, jolloin pelkästään yhteistoimintamenettelyn aloittaminen tarkoittaa käytännössä jollekin työpaikan menettämistä. Aina on olemassa irtisanomiselle pehmeämpiä vaihtoehtoja ja näitä vaihtoehtoja tulisi työnantajien käyttää aktiivisemmin. Orastava talouskasvu tuo uskoa tulevaisuuteen myös työttömille. Tunnetusti työttömyys lähtee laskuun talouskasvun vanavedessä, joskin pienellä viiveellä.

Hyvät kuulijat

Kasvun ja työllisyyden edistämiseksi hallitus päätti yhteisöveron alentamisesta ja myös osinkoverotus uudistettiin. Uudistusten perusteena olivat kilpailukykyongelmamme, eli heikko vientimenestys suhteessa kilpailijoihin, muun muassa Ruotsiin ja Saksaan. Kilpailijamaiden verotaso on ollut huomattavasti alhaisempi. Yhteisöveronalennus helpottaa suomalaisten yritysten kilpailuasemaa ja sen vastapainona osinkojen verotus kiristyy. Talouden kuusivuotisen alamäen jälkeen on nyt ilmestynyt valoa tunnelin päähän. Tietoomme on saatettu muutamia positiivisia investointisuunnitelmia.

Tuoreiden investointisuunnitelmien taustalta löytyy hallituksen elinkeino- ja kasvupoliittisia päätöksiä, joiden tarkoitus on tehdä Suomesta houkutteleva ja kilpailukykyinen investointikohde. Metsä Groupin Äänekosken sellutehtaan alueelle tehtävän investoinnin vaikutus on 2500 pysyvää työpaikkaa ja rakennusaikainen noin 6000 työpaikkaa. Metsä Fibren hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan onkin ilmoittanut reilusti, että vuoden alusta voimaan tullut yhteisöveron alennus edisti päätöstä ryhtyä rakentamaan tehdasta. Myös Stora Enso ja UPM investoivat nyt suomalaiseen metsäteollisuuteen. Stora Enso sijoittaa Varkauteen 110 miljoonan euroa hienopaperikoneen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi linjaksi ja UPM vastaavasti investoi 200 miljoonaa euroa biodieselin tuotantoa varten Lappeenrannassa.

Vaikka nyt on syytä iloita investointipäätöksistä jotka tuovat työtä suomalaisille, syytä tavattomaan henkselien paukutteluun ei ole. Tämän päivän taloustilanteessa on paljon yhtäläisyyksiä 20 vuotta sitten tehtyihin maan talouden pelastustoimiin. Siinä missä Lipposen ensimmäinen hallitus keskustan ja kokoomuksen porvarihallituksen jäljiltä sai edeltäjältään perinnöksi kohoavan valtion velkaantuneisuuden, oli tilanne taas sama keskustan ja kokoomuksen porvarihallituksen jälkeen. Kun tuolloin uusi hallitus sai perinnökseen kohoavan joukkotyöttömyyden, oli tilanne sama tämän hallituksen aloittaessa. Aina kun Suomessa on ollut keskustan ja kokoomuksen yhteishallitus on maan talous ja valtion kassa saatu ammottamaan tyhjyyttä. Ja aina Sosialidemokraatit ovat astuneet vaikeaan tilanteeseen ja siivonneet nuo porvarihallituksen sotkut.

Hyvät kuulijat,

Metsähallituksen organisaatiouudistus on tällä hetkellä pöydällä SDP:n eduskuntaryhmän päätöksellä. Maa- ja metsätalousministeri Koskinen kävi Kainuussa uskottelemassa Metsähallituksen organisaatiouudistuksen hyvyyden puolesta. SDP:n maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän näkemys on aivan toisenlainen. Jos Metsähallituksen metsäosasto yhtiöitetään, eduskunnan vaikutusvalta häviää. Kansallisomaisuutemme on sen jälkeen osakeyhtiö lainsuojan takana, eikä sinne pääse vaikuttamaan pitkällä kepilläkään. Osakeyhtiöllä olisi mahdollista teettää työt kilpailutuksen pohjalta esim. ulkomaisella yrityksellä. Palkkatulot menisivät pois maakuntamme alueelta ja Suomesta. Myös valtiovarainministeriön tulon saanti olisi uhattuna. Nykyinen Metsähallituslaki voidaan pienillä korjauksilla saattaa kilpailuneutraaliksi, poistamalla konkurssisuojan ja veroedun sekä tekemällä muutamia pieniä muutoksia. Meillä on jo olemassa esitys Metsähallituslain palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

Hyvät kuulijat, näillä sanoilla toivon Teidät tervetulleiksi tähän Vappujuhlaan !