Verosta asiaa

Kirjoituksia

Kansalaiset antoivat vaaleissa tukensa SDP:n verolinjauksille. SDP ei ole tasaverojen korotuksen kannalla. Verotuksen lähtökohtana pitää olla, että jokainen osallistuu veronmaksuun kykyjensä mukaan. Tämä edellyttää voimakkaampaa progressiivista verotusta. SDP:n verolinjaus tarjoaa siihen nyt mahdollisuuden. Pääomaveron korotus kahdella prosenttiyksiköllä ja sen viilaaminen progressiiviseksi ovat myös tavoitteena.

Hallitusneuvotteluissa SDP on ottanut kielteisen kannan arvonlisäveron nostoon ja tämä erottaa SDP:n selkeästi porvaripuolueista. Tätä linjausta arvostavat pieni- ja keskituloiset, koska heitä arvonlisäveron korotukset kurittaisivat eniten. Arvonlisäveron korotus leikkaisi myös kotimaista kulutusta ja heijastuisi kielteisenä työllisyyteen, samalla korotus nostaisi kotimaisen työn hintaa. Kokoomus piti eduskuntavaaleissa kynnyskysymyksenä sitä, että työn hintaa ei saa nostaa. Silti kokoomus on valmis nostamaan arvonlisäveroa kahdella prosenttiyksiköllä, ristiriita on hämmentävä.

Valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää vahvaa kasvua, maahan tarvitaan lisää verotuloja ja menosäästöjä. SDP on hakemassa verotuloja veronmaksukyvyn huomioiden. Pääomatuloveroa nostamalla ja tuomalla siihen progressiivisen elementin, saadaan myös yhteiskuntamme hyväosaiset verolaskun maksajiksi. Tätä tarkoitusta palvelee myös varallisuuden verottaminen.

Energiaverojen korotukset ovat rapauttaneet teollisuutemme kilpailukykyä, tällä on negatiivinen vaikutus työllisyyteen. Korotukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota ja ajaneet useat kotitaloudet kohtuuttoman tiukkaan tilanteeseen.

Valtion tulojen kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää tulevalla vaalikaudella. Siihen on mahdollisuus harmaan talouden kitkemisen kautta. Harmaan talouden rehottaminen ei ole kenenkään edun mukaista, ei veronmaksajien, eikä yrittäjien. Ne yrittäjät, jotka toimivat markkinoilla reilun kilpailun periaatteella, ovat suurimpia häviäjiä. Harmaan talouden kitkeminen tarvitsee lainsäädäntöuudistuksen, joka on SDP:n yhtenä merkittävimmistä tavoitteista hallitusohjelmassa.

Hallitusneuvottelut jatkuvat edelleen, eikä mitään konkreettista ole vielä työryhmiltä tullut. Saattaa hyvinkin olla, että hallitusohjelma valmistuu pikkuhiljaa ja pikkutarkasti, koska sopan keittäjiä on niinkin suuri määrä kuin kuusi puoluetta. Nähtäväksi jää, kuinka monta puoluetta on loppujen lopuksi mukana hallituskoalitiossa.