VR heikentää tärkeän asiakasryhmän palveluja

Kirjoituksia

Tiedote 16.6.2014: SDP:n kansanedustaja Piirainen: VR heikentää tärkeän asiakasryhmän palveluja

VR valmistautuu joukkoliikenteen avautuvaan ja kiristyvään kilpailuun uudistamalla organisaatiotaan ja asiakaspalveluaan. Aseman lipunmyynti suljetaan 11 paikkakunnalta, jolla toimella VR vähentää 123 henkilötyövuotta.

SDP:n kansanedustaja Raimo Piiraisen mukaan on ihmisiä, jotka tarvitsevat henkilökohtaista palvelua lippujen saamiseksi tai ainakin opastusta. VR:n ilmoitus 11 aseman lipunmyynnin sulkemisesta on ikävä uutinen näille ihmisille.

– On surullista seurata, miten VR omilla toimillaan on heikentämässä tärkeän asiakasryhmänsä palvelua. VR:n yrityskulttuuri on muuttumassa ikävällä tavalla palvelukeskeisyydestä ainoastaan liikevoittoa tavoittelevaksi yhtiöksi, toteaa Piirainen.

Piirainen heittää lisäksi kritiikkiä VR:n nykyjohdolle.

– Henkilökunta on ollut VR:n voimavara, mikä on mahdollistanut monien vuosikymmenten aikana VR:n kehittämisen. Vielä siihen aikaan kun pääjohtajat tulivat VR:n sisältä, henkilökuntaa arvostettiin eikä irtisanottu. VR:n nykyinen johto on unohtanut henkilökunnan arvostamisen kulttuurin, moittii Piirainen lopuksi.