Yöjuna takaisin

Kirjoituksia

Sisämaan yöjunaliikenteen palauttamisesta tein liikenneministeri Vehviläiselle kirjallisen kysymyksen tämän vuoden toukokuussa. Vastauksessaan liikenneministeri Vehviläinen ilmoittaa, että yöjunaliikenteen palauttaminen ratkeaa Itä-Suomen osalta valtion tulo- ja menoarvionkäsittelyn yhteydessä.

Kirjallisessa kysymyksessä perustelin yöjunayhteyden palauttamista sillä, että alueiden saavutettavuus on erittäin tärkeää yrittämisen edellytysten kehittämisessä ja työvoiman sekä paikallisten asukkaiden liikkuvuuden turvaamisessa. Sisämaan julkista liikennettä suunniteltaessa on huomioitava myös se, että Itä- ja Länsi-Suomen julkista liikennettä pitää kohdella tasa-arvoisesti. Yöjuna on helppo matkustustapa ja ajankäytön kannalta tehokas, jolloin yöjunayhteyksiin sijoitetuille verovaroille saadaan vastinetta yhteiskuntatoimintojen vahvistumisena.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä on ollut käytettävissään junien kaukoliikenteen ostoihin vuosittain noin 31,5 miljoonaa euroa. Sisämaan yöjunaliikenteen palauttaminen Itä-Suomen osalta entiselle tasolleen nykyisellä rahoituspohjalla merkitsisi, että kaukoliikenteen ostoihin nykyisin käytettävissä olevista varoista noin 35 % jouduttaisiin sitomaan tähän liikenteeseen. Liikenneministeriön mielestä tämä merkitsisi, että muuta nykyisin ostettua junaliikennettä jouduttaisiin vastaavasti supistamaan.

Valtionvarainministeriö on nyt antanut vuoden 2011 tulo- ja menoarvioesityksen, jossa ministeriö ei esitä lisää varoja yöjunaliikenteen ostopalveluihin. Eduskunnalle vuonna 2008 esitetyt liikennepoliittiset linjaukset puoltavat kuitenkin yöjunayhteyksien palauttamista. Yöjunaliikenneyhteydet täyttävät ne kriteerit, miten maamme joukkoliikenne pitää tulevaisuudessa järjestää. Väestön sujuva liikkuvuus, ilmastonmuutoksen torjunta, liikenneturvallisuuden parantaminen, elinkeinojen tukeminen ja alueiden kehittäminen, nämä kaikki ovat ajankohtaisia kriteerejä nyt ja tulevaisuudessa.

Yöjunaliikenteen palauttamisessa on nyt kohtalon hetket käsillä. Valtion tulo- ja ministeriökohtainen käsittely alkaa ensi viikolla, jonka jälkeen se tuodaan syyskuussa eduskuntaan. Eduskunta käyttää budjettivaltaansa käsittelemällä valtion tulo- ja menoarvion. Kun talousarvioesitys on annettu eduskunnalle, on kansanedustajilla vielä mahdollisuus esittää muutoksia talousarvioesitykseen, joista eduskunta äänestää. Syyskuussa tulen käymään liikenneministerin ja VR:n johdon kanssa neuvottelut Itä-Suomen yöjunayhteyden palauttamisesta ja mikäli nämä neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, tulen esittämään talousarvioaloitteella lisävarojen myöntämistä yöjunaliikenteen ostopalveluihin. Sisämaan yöjunaliikenteen tulevaisuuden päättää siten ainoastaan poliittinen tahto.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 20.8.2010