Raimo Piirainen

Kuntavaaliteemoja

Elinvoimainen Kajaani

Toimin sen eteen, että Kajaani on vetovoimainen alue asua ja yrittää. Näin saadaan uusia työpaikkoja ja elinvoimaa alueelle. Samalla turvataan hyvä ja turvallinen arki kaikille. Pidetään kaikki mukana.

terveyspalvelut

Kainuun sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen

Mielestäni julkiset palvelut pitää järjestää ja tuottaa verorahoituksella. Yksityinen tuottaja täydentää terveyspalveluita, joita julkinen sektori voi ostaa yksityisiltä. En hyväksy, että verorahoilla tehdään bisnestä ja voitto viedään veroparatiiseihin. Kajaanilaiset tarvitsevat laadukkaat ja toimivat peruspalvelut.

Ikäihmisten hyvä elämä

Ikääntyvät ovat aktiivisia ja toimintakykyisiä kansalaisia, jotka haluavat vaikuttaa omiin sekä yhteiskunnan asioihin. Siksi tarvitaan entistä monipuolisempaa, pitkäjänteisempää ja vaikuttavampaa ikäpolitiikkaa, uutta laaja-alaista ajattelua yhteiskuntasuunnitteluun ja päätöksentekoon.

Koulutus

Koulutus on edelläkävijä ja uudistaja

Peruskoulutuksen jälkeen jokaiselle kajaanilaiselle ja kainuulaiselle on taattava jatko-opiskelupaikka omassa maakunnassa. Kajaani toimii alueen koulutusveturina.

Liikunta

Liikunta ja kulttuuri

Kajaani mahdollistaa liikunnan eri muotojen harrastamisen. Nuoret ja ikäihmiset on huomioitava tuotettaessa matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Kulttuuripalveluiden monipuolisuus parantaa ihmisten viihtyisyyttä ja lisää vetovoimatekijää alueen eduksi.