Raimo Piirainen

Blogi

Susi pihapiirin vieraana

Kainuun ylisuuri susikanta iskee Sotkamon Tipaksella vastaan jo talon porstuassa. Susien pelossa paljoa tämän pidemmälle eivät vanhemmat täällä uskalla lapsia yksin päästää. Erityisesti Tipaksen alueella sudet ovat liikkuneet useita kertoja pihapiireissä ja tämä vuoksi myös koulukuljetusreittejä Sotkamon kunta on järjestänyt turvallisemmiksi.

Onneksi Sotkamon kunta ymmärtää vanhempien huolen ja terveen pelon sutta kohtaan. Kunnan mukaan ylisuureen susikantaan on reagoitu turvallisuusnäkökulma edellä ja lapset haetaan kouluun kotipihasta asti. Kunta on linjannut, että poikkeaviin kyydityksiin on vaadittu selkeä näyttö sudesta. Tämä tarkoittaa jälkeä tai havaintoa sudesta pihapiirissä. Lisäksi paikalliset metsästys- ja riistaseurat ovat välittäneet havaintojaan kunnalle. Eihän tämä ole enää hyväksyttävää, jos lapsia ei voi enää turvallisin mielin päästää muutaman sadan metrin kävelymatkalle koulubussille.

Jossain pitää kulkea raja suden oikeuksien ja paikallisten ihmisten oikeuksien välillä. Suden paikka on metsässä ja sudella pitää olla luontainen pelko ihmistä kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että suden pitää väistää ihmisen tieltä. Toisenlainen käyttäytyminen ei ole normaalia ja tällainen susi on arvaamaton ja vaarallinen. Jos susi ei pelkää ihmistä, sääntö tässä kohtaan pitää olla selvä. Tällaisen suden lopettamiseen on saatava lupa ja nopeasti.

Suurpetovahinkokorvaukset ovat kasvaneet vuosittain. Kolme vuotta sitten ne olivat noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. Viime vuonna veronmaksajien varoilla korvattavat vahingot olivat jo yli kahdeksan miljoonaa euroa. Oletan, että veronmaksajien rahoille on parempaakin käyttöä kuin suurpetojen tappamien koirien ja porojen korvaukset. Susien määrää on vähennettävä välittömästi. Tärkeää on poistaa ne häirikkösudet, jotka liikkuvat ihmisten pihapiirissä ja tappavat koiria sekä muita kotieläimiä normaalin ravintonsa sijaan.

Toivon todella, että nyt valmisteilla ja lausuntokierroksella olevalla suden kannanhoitosuunnitelmalla saadaan Kainuun susikanta turvalliselle ja uskottavalle tasolle. Paras keino ehkäistä liian suureksi paisunutta susikantaa on koko lauman poistaminen alueelta.