Blogi

Jäitä hattuun! Nato-intoilu uhka Suomelle

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suuntaviivat luotiin sotien jälkeen ja ne todettu maamme vahvuudeksi. Tehdyillä linjauksilla Suomi ei ajaudu tai tule muiden toimesta sysätyksi kriisiin tai millekään sellaiselle uralle, jolle emme halua lähteä.
Lue lisää

Luvassa vahvempaa työllisyys- ja kasvupolitiikkaa

SDP:n Seinäjoen puoluekokouksessa poliittinen linja kirkastui perinteiseksi vasemmistopolitiikaksi, joka arvottaa suomalaista työtä, talouskasvua ja painottaa eriarvoisuuden vähentämistä.
Lue lisää

Vappupuheeni Kajaanissa ja Kuhmossa

Kajaanin vappupuhe 1.5.2014 Hyvää Työväen juhlapäivää hyvät kuulijat Tervetuloa tähän Kainuun ammatillisen paikallisjärjestön ja Kajaanin Sosialidemokraattien sekä Kainuun vasemmiston yhteiseen vappujuhlaan !
Lue lisää

Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä linja-autoliikenteessä

SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä linja-autoliikenteessä.
Lue lisää

Itella ylimitoitti irtisanomiset

Tiedote 13.3.2013 SDP:n kansanedustajan ja Itellan hallintoneuvoston jäsenen Raimo Piiraisen mielestä Itella ylimitoitti henkilöstön irtisanomistarpeen Posti- ja logistiikkayhtiö Itellan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, jonka seurauksena Itella irtisanoo 495 henkilöä. Näiden lisäksi Itella vähentää henkilöstöään mm. luonnollisen poistuman ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta.
Lue lisää

Metsässä kasvaa hyvinvointia

Eduskunta käsitteli helmikuussa valtioneuvoston metsäpoliittisen 2050 selonteon, johon on vahvistettu suomalaisen metsätalouden suuntaviivat. Suomi tarvitsee metsiään ja niistä syntyvää työtä. Suomessa on Euroopan mittakaavassa valtavat metsäalueet, joista tulee pitää hyvää huolta.
Lue lisää

EU-lainsäädäntö vaatii valvontaa

On epäilty, että EU-lainsäädännön perusteella myönnetty sosiaaliturva aukaisee mahdollisuuksia rajat ylittävälle keinottelulle. Näitä EU-lainsäädäntöön perustuvia mahdollisia väärinkäytöksiä Kansaneläkelaitos on ryhtynyt nyt selvittämään. Erityistarkasteluun on asetettu muun muassa Viroon maksetut perhe-etuudet, koska etuudet ovat Virossa selkeästi Suomen etuuksia heikommat. 
Lue lisää

Omaishoidon kehittämisohjelma on päättymässä

Minuun on otettu useita kertoja yhteyttä omaishoitajien palkkion verotuksesta sekä muista uudistukseen liittyvistä seikoista. Kirjoitan asiasta, josta olen aikaisemminkin kirjoittanut, mutta joka on todella tärkeä omaishoitajille.
Lue lisää

Vallankäytön ulkoistaminen

Poliittiseen päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan monin tavoin. Uusin ilmiö on ammattilobbarit, jotka ovat siirtyneet tehtäviinsä poliittisen päätöksenteon lähipiiristä. Toisaalta myös itse päättäjät ovat siirtyneet yhteiskunnallisesti merkittäville paikoille.
Lue lisää

Valtioneuvoston toimivallan käyttäminen kuntien pakkoliitoksissa ongelmallinen

Valtioneuvostolla on ollut aiemmin voimassa olleiden kuntajakolakien perusteella oikeus päättää kuntien yhdistymisestä vastoin kunnan tahtoa vuoteen 1993 saakka, jos ”tärkeän yleisen edun on katsottu sitä vaativan”.
Lue lisää