julkinen sektori

Uutta kasvua – Tukea innovaatioille

  Metsäomaisuutemme tulee saada tehokkaampaan käyttöön luontoarvot huomioiden. Kehittyvä teknologia mahdollistaa jo nyt puun aiempaa monipuolisemman hyödyntämisen ja esimerkiksi panostukset bioenergiatalouteen lisäävät työllisyyttä sekä kasvattavat energiaomavaraisuuttamme. Bioenergia on yksi tulevaisuuden vientituotteistamme. Edelleen elämää metsästä Puun hyödyntämistä julkisen sektorin rakennushankkeissa tulee…
Lue lisää

Uusi vuosi, uusi suunta

SDP on ajanut eduskunnassa ja hallituksessa elvyttämislinjaa. Vaikeassa taloustilanteessa olisi tärkeää, että yskähtelevän yksityissektorin tukena valtio ottaisi suurempaa vastuuta jouduttamalla tärkeiden rakennushankkeiden aikataulua työllisyyden parantamiseksi. Vanhojen aikojen ns. hätäaputyöt olisi päivitettävä tälle vuosituhannelle ja haettava kaikin keinoin ihmisille mahdollisuuksia työllistyä…
Lue lisää

Ketunhäntä kainalossa

Valtiontalous on hankalassa jamassa. Nykyiset valtion verotulot ja muut tuotot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja. Tämän vuoksi hallitus on joutunut tekemään useita raskaita säästöpäätöksiä, mutta siltikään valtiontaloutta ei ole saatu vakautettua.
Lue lisää

Talouskasvulle tukea julkisesta vallasta

Suomi tarvitsee nyt vakautta ja uudistumista. Tavoitteena pitää olla talouden rakenteiden uudistaminen kestävällä, ympäristön huomioivalla tavalla. Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla vauhditetaan kasvua ja vaikutetaan pitkäjänteisesti maamme keskeisimpiin toimialoihin.
Lue lisää

Julkiselle sektorille on luotava tukityöpaikkoja

Hallitus on jumiutunut hallitusohjelmansa vangiksi, eikä ole taipunut opposition painostukseen tehostaa tukityöllistämistä. Edellisen massatyöttömyyden kurimuksessa 90-luvulla oli julkisen sektorin tukitoimenpiteisiin sijoitettuna korkeimmillaan yli 42 000 työtöntä.
Lue lisää