liikennepolitiikka

Junaliikenteen kehittäminen

Suunnitelmia raideliikenteen kehittämiseksi nouse kuin sieniä sateella, hyvä näin. Tärkeää on muistaa millainen korjausvelka Suomen väylillä on. Parlamentaarinen työryhmä on nimennyt tärkeimmäksi tavoitteeksi korjausvelan kasvun alentamisen. Se ei ole helppo harjoitus nykyisillä resursseilla, niin kuin on nähty. Pitää olla myös…
Lue lisää

Arvostusta kansanvallalle

Arvostamani kollega ja liikenneministeri Merja Kyllönen on nostanut rohkeasti esille tärkeän teeman. Onko päätösvalta virkakoneistolla vai kansan valitsemalla poliittisella järjestelmällä?
Lue lisää

Kansa päättää

Tuoreen raportin (FSI) mukaan Suomi on kansainvälisessä vertailussa maailman onnistunein valtio. Raportissa läpikäytävien ominaisuuksien luettelo on pitkä. Mukana on muun muassa velkaantumisaste, köyhyys, talouden epätasainen kehitys, ihmisoikeudet, laillisuus ja yleiset turvallisuuden tekijät. Vertailussa Suomi sai ainoana 178 maan vertailussa arvosanan…
Lue lisää

Ryhmäpuheenvuoroni liikennepoliittisesta selonteosta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 19.6.2012 Kansanedustaja Raimo Piirainen  Arvoisa puhemies Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hyvin linjassa hallitusohjelman painostusten kanssa. Selonteko linjaa riittävällä aikajänteellä ja kattavasti liikennepolitiikkaa maalla, merellä ja ilmassa.  Selonteon pohjautuminen hallitusohjelman kolmeen painopistealueeseen, köyhyyden, eriarvoisuuden…
Lue lisää

Pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa

Valtiontalouden kehysneuvotteluiden tuloksena Kainuuseen saatiin merkittävät liikennehankkeet, kokonaisuutena yli 100 miljoonan euron hankkeet. Talouden olosuhteet huomioon ottaen Kainuussa voidaan olla erittäin tyytyväisiä tulokseen.
Lue lisää

Tiedote: Kainuuseen merkittävät liikennehankkeet

Kansanedustaja Raimo Piiraisen mukaan valtiontalouden kehysneuvotteluissa Pohjois-Suomelle ja Kainuulle saatiin liikennehankkeissa hyvä tulos. – Olosuhteet huomioon ottaen Kainuussa voidaan olla tyytyväisiä toteutettaviin liikennehankkeisiin, Piirainen kertoo.
Lue lisää