peruspalvelut

Postipalveluista

Liikenneyhteyksien lisäksi kansalaiset ovat ilmaisseet tuohtumuksensa myös muiden peruspalvelujen heikennyksille syrjäseuduilla. Yksi tulilinjalla olevista toimijoista on Posti, joka perustaa toimintansa postilakiin. Keskeistä on, että Posti mitoittaa ja järjestää palvelunsa siten, että kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta. Ikävä kyllä näin…
Lue lisää

Peruspalvelut – Vastineita veronkeruulle

  Julkisen sektorin syyllistäminen maamme talouden tilasta on vastuutonta. Uudistuksia tarvitaan, mutta ennen kaikkea pois oppimista vanhasta ajattelutavasta. Laadukkaat julkiset peruspalvelut ovat vastineita veroillemme ja palveluja tulee kehittää muuttuvia olosuhteita myötäillen. Eriarvoistavaa elitismiä Koulutusjärjestelmän yksityistäminen ja eliittikoulujärjestelmän rakentaminen ovat märkä…
Lue lisää

Kainuun mallin peruutusvaihde on kytkettävä vastuullisesti

Kainuun hallintokokeilu päättyy vuoden 2012 lopussa ja siihen asti hallintorakenteessa toimiminen on alueen kunnille lakisääteinen pakko. Lain voimassaolon päättyessä tilanne Kainuun kunnissa palaa periaatteessa samaksi kuin ennen kokeilulakia, kuitenkaan paluuta täsmälleen samaan tilanteeseen ei ole.
Lue lisää

Talouskasvulle tukea julkisesta vallasta

Suomi tarvitsee nyt vakautta ja uudistumista. Tavoitteena pitää olla talouden rakenteiden uudistaminen kestävällä, ympäristön huomioivalla tavalla. Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla vauhditetaan kasvua ja vaikutetaan pitkäjänteisesti maamme keskeisimpiin toimialoihin.
Lue lisää

Kainuu nyt

Vuonna 2009 nähtiin maassamme merkittävää työttömyyden kasvua ja lama toteutui ennakoitua vaikeampana. Työttömyys on kasvanut edelleen ja nyt tarvitaan vahvoja toimia pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.
Lue lisää