Pohjois-Suomi

Backmanin työryhmän raportissa kasvun eväät

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Itä- ja Pohjois-Suomi  -työryhmä onnistui työssään tuomaan uutta näkökulmaa Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseen. On tärkeää, että visioita kyseisen alueen kehittämiseksi mietitään porukalla ja tähdätään siihen, että esitykset muuttuvat tekemisiksi.
Lue lisää

Ryhmäpuheenvuoroni liikennepoliittisesta selonteosta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 19.6.2012 Kansanedustaja Raimo Piirainen  Arvoisa puhemies Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hyvin linjassa hallitusohjelman painostusten kanssa. Selonteko linjaa riittävällä aikajänteellä ja kattavasti liikennepolitiikkaa maalla, merellä ja ilmassa.  Selonteon pohjautuminen hallitusohjelman kolmeen painopistealueeseen, köyhyyden, eriarvoisuuden…
Lue lisää

Pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa

Valtiontalouden kehysneuvotteluiden tuloksena Kainuuseen saatiin merkittävät liikennehankkeet, kokonaisuutena yli 100 miljoonan euron hankkeet. Talouden olosuhteet huomioon ottaen Kainuussa voidaan olla erittäin tyytyväisiä tulokseen.
Lue lisää

Talouskasvulle tukea julkisesta vallasta

Suomi tarvitsee nyt vakautta ja uudistumista. Tavoitteena pitää olla talouden rakenteiden uudistaminen kestävällä, ympäristön huomioivalla tavalla. Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla vauhditetaan kasvua ja vaikutetaan pitkäjänteisesti maamme keskeisimpiin toimialoihin.
Lue lisää