rautatiet

Liikenneministeri Berner unohti Kainuun

Liikenneministeriö antoi asetuksen runkoverkoista niin maanteiden kuin myös rautateiden osalta 21.11. Asetus tulee voimaan 1.1.2019. Maanteiden runkoverkko päättyy VT 5 osalta Kajaaniin, näin päätti ministeri Berner. Suurin osa Kainuusta jää runkoverkon ulkopuolelle. Se tarkoittaa palvelutasossa heikompaa tasoa Kajaanista pohjoiseen, esimerkiksi…
Lue lisää

Liikenne- ja viestintävaliokunta linjasi ratkaisun kaukojunaliikenteeseen

Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on tuonut monia muutoksia rautatieliikenteen harjoittamiseen. Olemme monessa suhteessa kuin saari Euroopan unionin muihin jäsenvaltioihin nähden ja tämä koskee myös rautatieliikennettä.
Lue lisää

Puheeni Nopeat Itäradat -neuvottelukunnan miniseminaarissa Pietarissa

Rautateillä ja rautatieliikenteellä on ollut koko historian ajan keskeinen yhteiskunnallinen, taloudellinen ja liikennepoliittinen merkitys niin meillä kuin yleisesti maailmalla. Rautateiden rakentaminen oli aikanaan keskeinen kansallinen projekti myös Suomen suuriruhtinaskunnassa osana Venäjän keisarikuntaa.
Lue lisää

Rajamäki ja Piirainen: VR tuo Kainuuseen 1630 vuoden edestä uskoa

Kansanedustaja, VR:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Rajamäki (sd.) ja kainuulainen kansanedustaja, liikennevaliokunnan jäsen Raimo Piirainen (sd.) ovat tyytyväisiä VR:n päätökseen investoida 55 miljoonaa euroa uusiin vaunutilauksiin. Ne käsittävät 13 ohjaus- ja 11 ravintolavaunua, jotka ovat käytössä vuoden 2015 syksyyn mennessä.
Lue lisää

Ryhmäpuheenvuoroni liikennepoliittisesta selonteosta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 19.6.2012 Kansanedustaja Raimo Piirainen  Arvoisa puhemies Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hyvin linjassa hallitusohjelman painostusten kanssa. Selonteko linjaa riittävällä aikajänteellä ja kattavasti liikennepolitiikkaa maalla, merellä ja ilmassa.  Selonteon pohjautuminen hallitusohjelman kolmeen painopistealueeseen, köyhyyden, eriarvoisuuden…
Lue lisää

Liikenneverkoista on huolehdittava

Suomen maantie- ja rataverkossa on valtiolla suuri omaisuusarvo. Tästä valtion omaisuudesta meidän täytyy pitää hyvää huolta, ettei perusväylien omaisuusarvo pääse laskemaan. 
Lue lisää

Järkevästi rautateille

Rautateiden merkitystä ei ymmärretä Suomessa vielä riittävästi. Nykyisellä kehityksellä on vaarana, että Suomi putoaa eurooppalaisesta trendistä, jossa painotetaan selkeästi enemmän raideliikenteen merkitystä. Suomessa toteutettua liikennepolitiikkaa ei voi kiittää.
Lue lisää

Rataliikenteen investointeja laiminlyöty

Rataliikenteen ongelmat on istutettu liki yksipuolisesti VR:n piikkiin, kalustossakin on ollut ongelmia. Suurimmat ongelmat juontavat kuitenkin hyvin pitkälle ratojen kunnosta, turvalaitteiden toimimattomuudesta, lumen ja jään aiheuttamista ongelmista sekä välityskyvyn heikkoudesta.
Lue lisää

Yöjuna takaisin

Sisämaan yöjunaliikenteen palauttamisesta tein liikenneministeri Vehviläiselle kirjallisen kysymyksen tämän vuoden toukokuussa. Vastauksessaan liikenneministeri Vehviläinen ilmoittaa, että yöjunaliikenteen palauttaminen ratkeaa Itä-Suomen osalta valtion tulo- ja menoarvionkäsittelyn yhteydessä.
Lue lisää

Hallinnon koordinointia ja palvelevaa rautatieliikennettä

Hallintovaliokunnan jäsenenä pääsin tutustumaan viime viikolla Rajavartiolaitoksen toimintaan. On todella yllättävää miten rajojemme valvonta on siirtynyt perinteisestä raja- ja merivartioiden fyysisestä valvontatyöstä, nykyaikaisella tekniikalla toteutettuun rajavalvontaa.
Lue lisää