talouskasvu

Talouskasvua ja työpaikkoja

SDP:n puoluevaltuusto piirsi Suomelle suuntaviivat seuraavalle vaalikaudelle. SDP:n mielestä päättäjien tärkein tehtävä on muuttaa Suomen suunta niin, että syntyy taloudellista kasvua ja ihmisille uutta työtä. Näissä toimissa myös valtiolla pitää olla keskeinen rooli. Yrittäjähenkisemmän valtion on omalla toiminnallaan edistettävä tulevaisuusinvestointeja.…
Lue lisää

Avaimia talouskasvuun

Maailma on muuttunut viime vuosina erityisen paljon kansainvälisessä taloudessa, työelämässä ja myös ihmisten arvoissa. Hyvinvointivaltion kehitystä uhkaa useat muutokset, keskeisimpinä julkisen talouden kestävyys ja heikentyvä ikärakenne. On käynyt selväksi, että hyvinvointivaltio tarvitsee nyt päivityksiä ehkä enemmän kuin koskaan.
Lue lisää

Turvaa työsuhteisiin ja kasvua talouteen

Suomen taloustilanne on huonontunut nopeasti eurokriisin seurauksena, ja epävarmuuden aika on nyt vieraana monessa perheessä. Talouskriisien aikana kylmät tuulet tahtovat puhaltaa ja kovat arvot korostuvat. Niinpä ilma on nyt sakeana erilaisia säästövaatimuksia, joita suoltavat julkisuuteen eri tahot omaa parasta tavoitellen.
Lue lisää

Talouskasvulle tukea julkisesta vallasta

Suomi tarvitsee nyt vakautta ja uudistumista. Tavoitteena pitää olla talouden rakenteiden uudistaminen kestävällä, ympäristön huomioivalla tavalla. Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla vauhditetaan kasvua ja vaikutetaan pitkäjänteisesti maamme keskeisimpiin toimialoihin.
Lue lisää

Eurokriisin bluffit ja selätykset

Euro on tukenut Suomen talouskasvua, työllisyyttä ja on luonut meille ennakoitavissa olevan korkokehyksen. Talouskriisi on kuitenkin murtanut tämän vakauden ja euromaat käyvät sitä kuuluisaa karhunpainia markkinavoimia vastaan.
Lue lisää

Hyvinvointivaltion uhkia

Hyvinvointivaltiomme hedelmät eivät ole kaikkien onni, vaikka Newsweek-lehti vasta jakoikin kehuja Suomelle hyvänä asuinpaikkana. Eriarvoisuus kasvaa uhkaavasti ja liian moni syrjäytyy yhteiskunnasta.
Lue lisää