Talvivaara

Talvivaarasta uuden ajan sellutehtaaseen

Vastaamme Petri Hakkaraisen kolumniin (Kaleva 23.3.2015). Suomessa harjoitettavan liiketoiminnan pitää olla aina vastuullista. Vastuullisuutta on luontoarvojen kunnioittaminen ja liiketoiminnassa tämä tarkoittaa lakien ja ympäristölupien noudattamista. Talvivaaran kaivosyhtiö on epäonnistunut monella tavalla ja yhtiön jätevesiongelmat on tästä yksi seuraus. Yhtiö on…
Lue lisää

Ympäristövaliokunta järjestää kuulemisia Talvivaaran purkuputkesta

Eduskunnan ympäristövaliokunta järjestää kuulemisia Talvivaaran purkuputken rakentamisesta ja sen vaikutuksista vesistöihin. Valiokunta pyytää asiassa kuultavaksi ainakin Ympäristöministeriön ja Kainuun Ely-keskuksen. Valiokunta haluaa kuulla, mitä aineita ja kuinka paljon niitä kulkeutuu purkuputkesta vesistöihin. Tärkeää on myös tietää, mitkä ovat turvamarginaalit haitalliseksi…
Lue lisää

Uusi vuosi, uusi suunta

SDP on ajanut eduskunnassa ja hallituksessa elvyttämislinjaa. Vaikeassa taloustilanteessa olisi tärkeää, että yskähtelevän yksityissektorin tukena valtio ottaisi suurempaa vastuuta jouduttamalla tärkeiden rakennushankkeiden aikataulua työllisyyden parantamiseksi. Vanhojen aikojen ns. hätäaputyöt olisi päivitettävä tälle vuosituhannelle ja haettava kaikin keinoin ihmisille mahdollisuuksia työllistyä…
Lue lisää

Talouskasvua ja työpaikkoja

SDP:n puoluevaltuusto piirsi Suomelle suuntaviivat seuraavalle vaalikaudelle. SDP:n mielestä päättäjien tärkein tehtävä on muuttaa Suomen suunta niin, että syntyy taloudellista kasvua ja ihmisille uutta työtä. Näissä toimissa myös valtiolla pitää olla keskeinen rooli. Yrittäjähenkisemmän valtion on omalla toiminnallaan edistettävä tulevaisuusinvestointeja.…
Lue lisää

Kaikki voimat liikkeelle kainuulaisten työpaikkojen puolesta

Kainuun teollisuus on viime vuodet ollut rakennemuutoksen kourissa. Kun metsäteollisuudesta hävisi työpaikkoja, korvaavia työpaikkoja syntyi muun muassa Talvivaaran. Nyt nämä työpaikat ovat uhattuina. Myös Transtech Oy työllistää satoja kainuulaisia, mutta kovin moni ei ole kiinnittänyt huomiota Otanmäessä toimivan Transtech Oy:n…
Lue lisää

Tiedote: Talvivaaralle kymmenen vuoden koeaika

SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen kritisoi voimakkaasti Talvivaaran hallitsematonta jätevesitilannetta. – Talvivaaran aloittaessa kaivostoimintansa Kainuussa iloittiin talouden uudesta piristysruiskeesta ja yhtiön talousvaikutukset ovatkin olleet maakunnassa valtavat. Suuret talousvaikutukset eivät kuitenkaan anna Talvivaaralle oikeutta pilata luontoa ja muiden kainuulaisten toimialojen toimintamahdollisuuksia, Piirainen…
Lue lisää

Pohjavedet suojattava Talvivaaran uhalta

Talvivaaran aloittaessa kaivostoimintansa Kainuussa iloittiin talouden uudesta piristysruiskeesta ja yhtiön talousvaikutukset ovatkin olleet maakunnassa valtavat. Suuret talousvaikutukset eivät kuitenkaan anna Talvivaaralle oikeutta pilata luontoa ja muiden kainuulaisten toimialojen toimintamahdollisuuksia.
Lue lisää

Tiedote: Talvivaarassa hoidettava asiat kuntoon

Talvivaaran kaivos on noussut otsikoihin huonoilla uutisilla. Vuotavasta kipsisakka-altaasta valuu myrkkyjä lähivesiin. – Talvivaaran aloittaessa toivottiin parasta ja iloittiin siitä, että Kainuun syrjäalue sai talouteensa piristysruiskeen. Kaivosyhtiöstä on tullut merkittävä toimija alueellamme. Talouden intressien edelle ovat kuitenkin vyöryneet yhtiön aiheuttamat…
Lue lisää

Kaivosten ympäristöhaittojen valvonnan tehostaminen

Kaivosteollisuudesta on tullut Pohjois-Suomelle tärkeä elinkeino. Talvivaaran kaivos tuottaa kaksi prosenttia maailman nikkelistä, mutta samalla kaivos on esimerkki siitä, millaisia ympäristöhaittoja kaivostoiminta voi aiheuttaa.
Lue lisää