venäjä

Jäitä hattuun! Nato-intoilu uhka Suomelle

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suuntaviivat luotiin sotien jälkeen ja ne todettu maamme vahvuudeksi. Tehdyillä linjauksilla Suomi ei ajaudu tai tule muiden toimesta sysätyksi kriisiin tai millekään sellaiselle uralle, jolle emme halua lähteä.
Lue lisää

Metsässä kasvaa hyvinvointia

Eduskunta käsitteli helmikuussa valtioneuvoston metsäpoliittisen 2050 selonteon, johon on vahvistettu suomalaisen metsätalouden suuntaviivat. Suomi tarvitsee metsiään ja niistä syntyvää työtä. Suomessa on Euroopan mittakaavassa valtavat metsäalueet, joista tulee pitää hyvää huolta.
Lue lisää

Puheeni Nopeat Itäradat -neuvottelukunnan miniseminaarissa Pietarissa

Rautateillä ja rautatieliikenteellä on ollut koko historian ajan keskeinen yhteiskunnallinen, taloudellinen ja liikennepoliittinen merkitys niin meillä kuin yleisesti maailmalla. Rautateiden rakentaminen oli aikanaan keskeinen kansallinen projekti myös Suomen suuriruhtinaskunnassa osana Venäjän keisarikuntaa.
Lue lisää

Venäjän kielen osaamisella kasvua talouteen

Suomi oli 90-luvun alkuun asti pohjoismainen Impivaara, jonne maahanmuuttajia eksyi harvakseltaan. Tällöin Suomi oli käytännössä sivussa suurista eurooppalaisista maahanmuuttovirroista, ja vasta viime vuosikymmeninä maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt voimakkaasti. Tästä syystä vieraita kieliä äidinkielenään puhuvien määrä on luonnollisesti kasvanut. 
Lue lisää