verotus

Suitset veronkiertäjille

Eduskuntavaalit on kansalaisen väylä ottaa kantaa Suomen suuntaan. Juuri nyt yhteiskunnallinen kehitys kaipaa vahvan kansanliikkeen ääntä puolustamaan kansalaisten oikeutta koulutukseen, työhön, toimeentuloon sekä oikeudenmukaiseen verotukseen. SDP on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen arkkitehti. Monet tänä päivänä itsestään selvinä pidettävistä julkisista palveluista ja…
Lue lisää

Ravintola-alan tulevaisuudesta

Alkoholilain uudistus herättää huolta ravintola-alan toimijoiden keskuudessa. Synkimmissä ennusteissa alalta pelätään katoavan tuhansia työpaikkoja ja alkoholikulttuurissa otettavan takapakkia seitsemänkymmentälukulaiseen sääntelyyn.
Lue lisää

Suuryrityksistä ja verotuksesta

Eino Leino lausui aikoinaan: ”Kainuussa elää hidasta ja epäyritteliästä väkeä ja näitä ominaisuuksia ruokkii vielä epäedulliset luonnon olosuhteet.” Leino viestitti runoissaan aikaansa, mutta ei arvannut, mitä vahvuuksia Kainuun karut olosuhteet nykyajalle tarjoavat. Toki vielä muutama vuosi sitten ei kovin moni…
Lue lisää

Tekojen puolue

Oppositiopuolueet ovat arvostelleet hallitusta sen saamattomuudesta. Suotakoon oppositiolle tämä arvostelun mahdollisuus. Kun katsotaan tosiasioita opposition retoriikan ylitse, nähdään hallitus, joka on toteuttanut nimenomaan SDP:n lupauksia.
Lue lisää

Solidaarinen Kela-korvaus

Suomalaisella julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä on haluttu taata kaikille yhtäläiset oikeudet peruspalveluihin. Tasa-arvoisesta järjestelmästä huolimatta hyvinvointierot Suomessa ovat kasvaneet.  Sosiaalinen asema vaikuttaa työikäisten kuolleisuuseroihin ja erottaa jo lapsetkin joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon käyttäjiksi. 
Lue lisää

Verosta asiaa

Kansalaiset antoivat vaaleissa tukensa SDP:n verolinjauksille. SDP ei ole tasaverojen korotuksen kannalla. Verotuksen lähtökohtana pitää olla, että jokainen osallistuu veronmaksuun kykyjensä mukaan. Tämä edellyttää voimakkaampaa progressiivista verotusta.
Lue lisää

Oikeudenmukaisuutta verotukseen

Presidentti Tarja Halonen nosti uudenvuoden puheessaan esille suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneen tuloerojen kasvun, nuorten syrjäytymisen, vanhustenhoidon huonon tilanteen ja lapsiperheiden köyhyyden lisääntymisen. Presidentin esiin nostamat asiat ovat huolestuttavia.
Lue lisää