Vuoden valtiopäivätoimiani sekä linkkejä tärkeisiin uutisiin

Tutustu

SDP:n Piirainen: Lentoreitit maakuntakentille avattava

Parlamentaarinen ohjausryhmä hyväksyi Liikenne 12 -suunnitelmaluonnoksen (video, ajasta 6.57 Piirainen)

Piirainen huutaa hallitusta apuun – Osmankajärvellä kriisi

Kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­nen listaa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen käy­tet­tä­viä euroja: ”Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen saimme mer­kit­tä­väs­ti ra­hoi­tus­ta eri koh­teil­le”

Edus­kun­nas­ta Raimo Pii­rai­nen: Yhdessä talous kasvun tielle

Piirainen ja Kyllönen summaavat: Kainuussa nytkähtää eteenpäin monta tärkeää hanketta

TAA 245/2020 vp – Talousarvioaloite

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kiertoliittymän rakentamiseen seututien 899 ja yhdystien 8991 risteykseen Sotkamon Vuokatissa (1 000 000 euroa)

TAA 246/2020 vp – Talousarvioaloite

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kajaanin Kouta-Vuoreslahden jätevesiverkon loppuun rakentamiseen (130 000 euroa)

TAA 241/2020 vp – Talousarvioaloite

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Osmankajärven ja Kongasjoen välisen joenniskan korjaamiseen (13 000 euroa)

TAA 242/2020 vp – Talousarvioaloite

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 22 ja Utajärven Mustikkakankaantien risteyksen parantamiseen (400 000 euroa)

TAA 243/2020 vp – Talousarvioaloite

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 19033 (Vuoreslahdentie) korjaamiseen Kajaanissa (600 000 euroa)

TAA 244/2020 vp – Talousarvioaloite

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 22 Paltamon Metelin liittymän kevyen liikenteen väylän ja alikulun rakentamiseen (900 000 euroa)

KK 788/2020 vp – Kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys metsärahastojen veronkierron estämisestä

KK 734/2020 vp – Kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys kaivosinfrastruktuurien uusiokäytöstä esimerkiksi Pyhäjärvellä

KK 599/2020 vp – Kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys kaupallista majoitustoimintaa harjoittavan perhekotiyhtiön rakennushankkeista kaavaan  merkityillä RA-alueilla

KK 528/2020 vp – Kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys välittömistä toimista Kainuun Osmankajärven vedenpinnan äkillisen laskun aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja Kongasjoen niskan ennallistamiseksi

KK 163/2020 vp – Kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys keksintöjen, innovaatioiden ja patenttien arvottamisesta julkisessa sanassa, opetuksessa sekä viestinnässä