Raimo Piirainen

Blogi

Ympäristövaliokunta järjestää kuulemisia Talvivaaran purkuputkesta

Eduskunnan ympäristövaliokunta järjestää kuulemisia Talvivaaran purkuputken rakentamisesta ja sen vaikutuksista vesistöihin. Valiokunta pyytää asiassa kuultavaksi ainakin Ympäristöministeriön ja Kainuun Ely-keskuksen.

Valiokunta haluaa kuulla, mitä aineita ja kuinka paljon niitä kulkeutuu purkuputkesta vesistöihin. Tärkeää on myös tietää, mitkä ovat turvamarginaalit haitalliseksi tiedettyihin pitoisuuksiin ja mitä haittoja päästöistä aiheutuu ihmisille. Myös purkuputken sosioekonomiset vaikutukset täytyy arvioida.

Lisäksi ympäristövaliokunta haluaa kuulla, miksi ei ole vaadittu ympäristön vaikutusarviota Talvivaaran purkuputken vaikutuksista Nuas- ja Oulujärven vesistöihin.